СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Управління персоналом в органах місцевого самоврядування

Опис програми:

Дана Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань управління людськими ресурсами за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад», Хмельницьким центром ППК та Центром експертизи доброго врядування Ради Європи.

Опис програми:

Мета програми – формування компетентностей керівників служб персоналу органів місцевого самоврядування щодо результативного та ефективного управління людськими ресурсами, включаючи здійснення набору і відбору на службу в органи місцевого самоврядування, розвиток професійної компетентності службовців, їх мотивацію, планування службової діяльності та оцінку її результатів, впровадження етичних стандартів та запобігання конфліктам.

Форма навчання– очна-заочна.

 Обсяг програми - 90 годин (3 кредити ECTS), у тому числі 71 аудиторна година та 19 годин самостійної роботи.

Очікувані результати навчання.

Після проходження навчання з підвищення кваліфікації за спеціальною професійною програмою слухачі повинні знати:

 •  норми чинного законодавства, які регулюють питання управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування;
 •  основи служби в органах місцевого самоврядування, умови вступу та проходження служби, правий статус працівників органів місцевого самоврядування, у тому числі службовців місцевого самоврядування;
 • порядок проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування;
 • засади організації та проведення оцінювання ділових і професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування;
 •  інструменти оцінювання навчальних (загальних та індивідуальних) потреб службовців місцевого самоврядування (та виборних посадових осіб місцевого самоврядування);
 • форми підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування (та виборних посадових осіб місцевого самоврядування).

Слухачі повинні уміти:

 •  прогнозувати потреби в людських ресурсах, планувати кар’єру службовців місцевого самоврядування;
 • організовувати проведення конкурсного відбору на посади в органах місцевого самоврядування;
 • оцінювати ділові та професійні якості посадових осіб місцевого самоврядування при відборі на службу та при виконанні покладених на них обов'язків;
 • розробляти посадову інструкцію службовця місцевого самоврядування;
 • формувати вимоги (загальні та спеціальні) до кандидатів на посади службовців місцевого самоврядування;
 • оцінювати та узагальнювати навчальні потреби службовців місцевого самоврядування (та виборних посадових осіб місцевого самоврядування);
 • організовувати підвищення рівня професійної компетентності службовців органів місцевого самоврядування;
 • встановлювати індикатори виконавської діяльності та здійснювати оцінювання виконання службових завдань.

 

Додаткова інформація:

За додатковою інформацією щодо організації проведення навчання для представників органів місцевого самоврядування з інших областей

звертатися за телефонами +38 0672921049 (моб.), +380382 795972 (роб.) - БАЮК Микола Іванович - директор Хмельницького Центру ППК,

+38 0673677497 (моб.) ГАМАН Тетяна Василівна - заст. директора Хмельницького Центру ППК.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Героїв Майдану 8

Хмельницька