СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Очна (денна)
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Прийняття ефективних рішень
  • Управління змінами

Опис програми:

Мета програми:

Засвоєння знань, умінь і навичок з основ стратегічного планування й управління та удосконалення механізмів використання прикладного інструментарію проєктного менеджменту та стратегічних комунікацій в діяльності органів публічної влади

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Теоретико-правові засади стратегування на різних рівнях публічного управління

Тема 2. Повний проєктний цикл: планування, формування, виконання, моніторинг та оцінка стратегій, програм та проєктів

Тема 3. Стратегічні комунікації в управління програмами та проєктамиЦільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Лабораторна 1/62, м. Київ

Київ

Інші програми за цим напрямом