СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 липня 2021 р. № 109-21
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Прийняття ефективних рішень
  • Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

Опис програми:

Мета програми - розвиток професійних компетентностей та надання знань щодо сутності стратегічного планування та управління, практичних навичок використання інструментарію стратегічного планування,  методик стратегічного аналізу; розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; управління ефективністю та розвиток людських ресурсів;  впровадження змін.

Структура програми

Тема 1. Суть, еволюція формування та передумови застосування стратегічного управління та планування

Тема 2. Місія та цілі організації. Стратегічні плани, проекти і програми

Тема 3. Стратегічне планування місцевого розвитку. Організаційне забезпечення стратегічного управління.

Тема 4. Стратегічні інструменти МЕР

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні підвищити рівень:

1. Знань:

особливостей здійснення стратегічного планування;

- сучасного інструментарію розроблення і впровадження стратегій в діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування;

- загальних вимог при формулюванні управлінських  рішень у публічній сфері.

2. Умінь:   

- розробляти стратегічні плани у публічній сфері та визначати стратегічні цілі;

- застосовувати технології SWOT-аналізу для розроблення ефективної стратегії управління;

- визначати, формулювати цінності, бачення, місію, цілі, задачі, за якими організація здійснює свій розвиток і свою діяльність

3. Навичок:

- -      виявлення слабких та сильних сторін організації, можливостей та загроз для її подальшого розвитку;

-        застосовування ефективних форм і результативних методів в стратегічному управлінні;

-        забезпечення раціонального розподілу ресурсів для ефективного досягнення поставлених стратегічних цілей.

 

Посилання на сторінку вебсайту провайдера

http://sites.znu.edu.ua/cpo/

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:

наявність вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.26

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Запорізька

4.93

відгуків: 35
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом