СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Статистичний аналіз даних (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 03 грудня 2021 р. № 185-21
Напрям:
  • Управління публічними фінансами
Компетентності:
  • Прийняття ефективних рішень
  • Робота з інформацією
  • Управління змінами

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є поглиблення та оновлення фахових знань щодо формування системи теоретичних знань і практичних навичок у використанні методів аналізу статистичних даних для проведення прикладних досліджень фінансових процесів за допомогою статистичних методів і моделей.

Форма навчання: дистанційна

Обсяг програми: загальна кількість годин – 30 годин/1 кредит ЄКТС; дистанційних занять – 24 години, самостійна робота – 6 годин.

Очікувані результати:

знання:

ü методів пошуку статистичної інформації в мережі Інтернет ресурсів;

ü принципів опитування респондентів на основі проведення анкетування в залежності від постановки завдання;

ü принципів систематизації і класифікації статистичної інформації з метою використання у практичній діяльності;

ü засобів перевірки достовірності інформації шляхом визначення взаємозв’язку показників, етапів підготовки інформації, щодо обрання типу моделей, методів розрахунків їх параметрів та перевірки на адекватність;

ü етапів економетричного моделювання, типів економетичних моделей та складових моделі;

ü поетапного регресійного аналізу, а саме: знати суть побудови лінійної, квадратичної, мультиплікативної економетричних регресій, регресійних моделей з фіктивними і лаговими змінними;

ü етапів аналізу часових рядів, а саме досліджувати тенденцію використовуючи методи уникнення випадкових флуктуацій, вимірювати коливання та сталість динаміки, визначати вплив інфляції на фінансові показники;

ü порядку формування кластерів та етапів рейтингового оцінювання в програмних продуктах;

уміння:

ü  використовувати основні методологічні підходи й прийоми вивчення економічних процесів;

ü  володіти принципами систематизації і класифікації статистичної інформації з метою використання в практичній діяльності;

ü  володіти елементами дослідницької діяльності, організації та методики щодо впровадження результатів у практичну діяльність;

ü  продемонструвати вміння статистичного аналізу макро- та мікроекономічного середовищ, а саме визначати репрезентативність вибірки, форму розподілу, доцільність проведення подальшого прогнозу;

ü  аналізувати реальні соціально-економічні явища та процеси в програмних продуктах;

ü  аналізувати генеральну сукупність та надавати адекватні прогнози для них на майбутні періоди, з певним рівнем надійності;

ü  проводити рейтингову оцінку громад, підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, фінансових показників їх діяльності, з метою визначення динаміки структурних зрушень та ін.;

навички:                                                                                                        

ü  самостійно проводити соціологічні опитування щодо будь-якої актуальної теми;

ü  здійснювати короткострокові і середньострокові прогнози за будь-яким соціально-економічним явищем;

ü  приймати обґрунтовані рішення на основі результатів статистичного аналізу даних.

Перелік тем під час навчання:

1.  Формування статистичної вибірки;

2.  Основи статистичного аналізу даних;

3.  Кореляційний аналіз фінансових показників;

4.  Модель множинної регресії;

5.  Аналіз часових рядів;

6.  Рейтингове оцінювання фінансового середовища.

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації державних службовців проводиться за юридичними договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за фізичними договорами з працівниками органів публічної влади.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська обл.

Київська

Інші програми за цим напрямом