САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: актуалізувати знання щодо сучасного самоменеджменту, виробити у слухачів навички і вміння удосконалення своєї особистості шляхом актуалізації навичок та вмінь самоменеджменту в управлінській діяльності та реалізації «Дорожньої карти особистісного самовдосконалення».

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі:

аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); 

самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 

 Структура програми[1]:

Тема 1. Особистісний самоаналіз та реалізація його результатів в управлінській лідерській діяльності

       Самоусвідомлюваність.

       Сутність, засади, цінності складові особистісного самоаналізу.

       Самооцінювання керівником-лідером своїх слабких та сильних сторін.

       Творчий потенціал та його значимість.

       Реалізація результатів особистісного аналізу у щоденному керівництві-лідерстві.

 

Тема 2. Емоційна освіченість керівника-лідера

       Сутність, значимість та складові емоційного лідерства (емоційної освіченості, емоційної компетентності).

       Управління емоціями як основа мистецтва управління та міжособистісної комунікативної взаємодії.

       Барометр погоду к колективі.

       Коефіцієнт життєвої енергії та точки опори в управлінській лідерській діяльності.         

 

Тема 3. Самооцінювання та самоконтроль керівника-лідера як основа міжособистісної комунікативної взаємодії

       Сутність, складові міжособистісної комунікативної взаємодії.

       Управлінські помилки у комунікативній взаємодії та механізми їх усунення.

       Вплив критики/самокритики на ефективність управлінської лідерської діяльності.

       Методи комунікативного впливу.

       Професійні компліменти або «Золоті слова».

       Стратегії комунікативної взаємодії.

       Комунікабельність керівника та її вплив на емоційний стан підлеглого колективу.

 

Тема 4. Діагностика спрямованості особистості керівника на мотивацію до успіху та уникнення невдач

 Потреба у досягненні мети.

 Шкала оцінювання потреб у досягненні успіху.

 Діагностування мотивації до успіху та уникнення невдач.

 Мотиватори та демотиватори у самоменеджменті керівника-лідера.

 Впевненість у собі.

Тема 5. Самоаналіз та самооцінювання переважаючого стилю керівництва й лідерства

 Сутнісні характеристики, спільні й відмінні риси керівництва та лідерства.

 Самооцінювання переважаючого стилю керівництва-лідерства.

 Оцінювання орієнтованості стилю лідерства: на співробітників/на виконання завдань.

 Десять кроків до удосконалення самооцінювання.

  Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

·   сутнісні складові поняття самоменеджменту;

·   основні складові самоменеджменту;

·   сутність особистісного потенціалу керівника-лідера;

·   спільні та відмінні риси керівництва й лідерства;

·   складові міжособистісної комунікативної взаємодії;

·   правила формулювання та складові професійного компліменту;

·   сутнісні характеристики, спільні й відмінні риси керівництва та лідерства;

·   складові емоційного лідерства;

 

вміти:

·   розуміти сутність, значимість та роль самоменеджменту для управлінської діяльності сучасного керівника-лідера;

·   визначати самоменеджмент як діалектичний процес постійного удосконалення його обов’язкових складових;

·   забезпечувати баланс особистих успіхів та невдач;

·   виявляти та оцінювати власні сильні та слабкі сторони;

·   здійснювати ситуаційний аналіз «мета – засоби»;

·   уміти управляти собою в процесі щоденної управлінської діяльності;

·   оцінювати та підвищувати свій коефіцієнт життєвої енергії;

·   визначати власні дієві точки опори;

·   ефективно застосовувати в управлінській діяльності стилі лідерської поведінки та лідерські компетентності;

·   розробляти та реалізовувати власну стратегію самоменеджменту;

·   оцінювати рівень самоповаги та самоприниження;

·   підвищувати рівень впевненості у власній цінності;

·   формулювати та використовувати професійні компліменти в управлінській лідерській діяльності;

·   застосовувати ефективні стратегії комунікативної взаємодії;

·   уміти управляти емоціями;

·   ефективно застосовувати критику та самокритику в управлінській лідерській діяльності;

·   коригувати власний стиль керівництва-лідерства шляхом активізації власного лідерського потенціалу в управлінській лідерській діяльності;

·   вміти розробляти та реалізовувати в управлінській лідерській діяльності «Дорожню карту особистісного самовдосконалення».

Програма розроблена з урахуванням методології та матеріалів тренінгового курсу «Академія лідерства Ради Європи» за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

[1] Під час тренінгу використовуються матеріали експерта Ради Європи ДЖ. Джексона (Великобританія), автора Програми Ради Європи «Академія Лідерства».

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом тренера-викладача Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Програма призначена для усіх, хто готовий до безперервного самоменеджменту. Учасники навчання сформують власне розуміння сутності самоменеджменту, його значимості для ефективної й результативної управлінської діяльності та опанують методики особистісного самовдосконалення. Програма сприятиме самовдосконаленню керівника-лідера за умови його бажання, готовності і здатності, адже людина без віри в себе та без залізної волі – іграшка долі, маріонетка власного оточення, рабиня обставин.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом