РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Загальна мета: Підвищення рівня компетентності фахівців державних органів з персональної ефективності, організації командної співпраці, навичок комунікацій, прийняття ефективних рішень. Ознайомлення із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, вмінням розставляти  пріоритети, навичками підвищення рівня мотивації та ефективності прийнятих рішень, виконання поточних завдань, що дозволить публічним службовцям опанувати інструментарій в області організації та ефективного використання часу

 

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- виконання на високому рівні поставлених завдань;

- командна робота та взаємодія;

- сприйняття змін.

Цільова група:

державні службовці категорії «В» центральних органів виконавчої влади

 

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС

Тривалість програми:

дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох  тижнів;

дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один день

Форма навчання: дистанційна

Навчання відбувається за дистанційною формою.

Дистанційна частина в асинхронному режимі передбачає проходження учасниками професійного навчання кількох онлайн курсів (перегляд відеолекцій, інформаційних матеріалів, опрацювання обов’язкової літератури, виконання тестових та іншого виду завдань, участь в обговореннях на форумі).

Дистанційна частина в режимі реального часу передбачає участь у вебінарі (підсумковий контроль знань) – групове розв’язання ситуативних вправ.

 

Структура програми (в асинхронному режимі)

Для успішного проходження навчання за програмою необхідно: отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за 

обов’язковими модулями програми (Модуль 1 та Модуль 2)

та  за вибірковими модулями програми не менше 0,67 кредиту ЄКТС (Модуль 3 або Модуль 4 або Модулі 5 та 6) 

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Тайм-менеджмент у публічному управлінні

Модуль 2. Критичне мислення і інформаційна культура

Навчання в асинхронному режимі – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва:

Тайм-менеджмент у публічному управлінні https://eduhub.in.ua/courses/taym-menedzhment-u-publichnomu-upravlinni-1 

Критичне мислення і інформаційна культура https://eduhub.in.ua/courses/scorm-kurs-12-kritichne-mislennya-i-informaciyna-kultura 


Вибіркові модулі програми: 

За модулями програми набрати не менше 0,67 кредиту ЄКТС 

Модуль 3. Публічні консультації (0,67 ЕКТС)

платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra): Публічні консультації https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NACS_NDI_EDERA+PC101+2019/about

Модуль 4. Побудова кар’єри (0,67 ЕКТС)

платформа студії онлайн-освіти ВУМ online, Відкритий Університет Майдану:

Побудова кар’єри https://vumonline.ua/course/career-building 

Модуль 5. Персональна ефективність  (0,34 ЄКТС)

Персональна ефективність https://eduhub.in.ua/courses/kurs-3-personalna-efektivnist 

Модуль 6. Емоційний інтелект (0,33 ЄКТС)

Емоційний інтелект https://eduhub.in.ua/courses/emociyniy-intelekt 

 

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) (підсумковий контроль знань) – надається доступ до вебкабінету

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

-загальної концепції тайм-менеджменту;

-принципів та методів управління часом;

-поняття критичного мислення і законів логіки;

-нормативно-правової бази, механізмів та інструментів залучення різних стейкхолдерів до процесів формування та реалізації державної політики;

Уміння:

-розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці;

-розпізнавати маніпуляції у особистому та робочому просторі;

-використовувати методи сприйняття інформації для підвищення власної ефективності;

-планувати та здійснювати стратегічні комунікації, спрямовані на різні цільові групи під час вироблення державної політики в різних сферах;

-організовувати/брати активну участь у командній взаємодії, орієнтованій на співпрацю

Навички:

-застосування інструментів оптимізації використання часу і в особистому, і в робочому просторі;

-застосування критичного мислення для удосконалення власних компетентностей;

-застосування техніки «deliberative policy-making» («інклюзивного обговорення під час вироблення державних політик»);

-вибудовування ефективних комунікацій з широкою цільовою аудиторією у різних умовах взаємодії;

-ефективної роботи з інформацією та участі у розробленні ефективних рішень

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.

 

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.


На 18.01. реєстрація на  програму закінчена. Група вже набрана



 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, Леся Миколаївна, +38 (093) 364-50-17 Вікторія Леонідівна

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.9

відгуків: 42
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші навчальні заходи за цим напрямом