РЕЗОНАНСНЕ ЛІДЕРСТВО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

РЕЗОНАНСНЕ ЛІДЕРСТВО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування в учасників сучасних знань та активізація практичних умінь і навичок резонансного лідерства в управлінській діяльності. 

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми[1]:

Тема 1. Матриця сучасного резонансного лідерства

       Системоцентризм чи людиноцентризм?

       Кола резонансного лідерства.

       Матриця резонансного лідерства.

       Рівні реалізації резонансного лідерства.

       Рівні продуктивності/результативності резонансного Лідера.

       Модель резонансного лідерства.

       Сфери резонансного лідерства.

       Позитивне (творче) чи негативне (термінаторне) лідерство?

 

Тема 2. Самоаналіз резонансного Лідера

       Вікно Джогаррі.

       Я-Концепція.

        Кристал життя та індекс здоров’я.

       Професійне щастя та формула виживання.

        SWOT-аналіз особистості.

       Самоповага та впевненість у собі.

       Методи самовдосконалення особистості.

 

Тема 3. Я – емоційний Лідер

       Передай емоцію.

       Барометр погоди  колективу.

       Різнокольоровий спектр настрою.

       Kоефіцієнт життєвої енергії та точки опори.

       Слова-ліки та слова-каліки.

 

Тема 4. Командне лідерство або уміння управляти талантами

       Окриляти/обезкрилювати підлеглих або методи задоволення потреб вищих рівнів.

       Колектив-айсберг або індивідуальний стиль лідерства.

       Вибір правильного стилю лідерства.

       Механізми ефективної комунікативної взаємодії.

       «Золоті слова» або професійні компліменти.

       Партнерське мислення та партнерська взаємодія.

       Дорожня карта формування та діяльності динамічної команди.

 

Тема 5. Дорожня карта розвитку резонансного лідерства.

       Смислові стимули динаміки особистісних цілей Лідера.

       Баланс особистих успіхів та невдач.

       Групування сильних та слабких сторін.

       Ситуаційний аналіз «Мета – засоби».

       Стратегія саморозвитку керівника-лідера.

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

·  сутнісні складові резонансного лідерства;

·  складові емоційного лідерства;

·  технології самооцінювання лідерства керівника;

·  методики підвищення рівня самоповаги, почуття власної гідності, впевненості в собі;

·  інструментарій емоційного лідерства;

·  стратегії формування команди;

·  вплив резонансного лідерства на формування та діяльність динамічної команди;

вміти:

·  використовувати свої сильні та слабкі сторони;

·  застосовувати оптимальний стиль лідерства у командної взаємодії;

·  використовувати власний потенціал;

·  формувати власну «Дорожню карту розвитку резонансного лідерства»;

·  посилювати комфортність атмосфери у колективі;

·  налаштовувати співробітників на взаємозацікавлену командну взаємодію;

·  формувати динамічний колектив-команду однодумців, готовий і здатний ефективно й результативно відповідати на пріоритетні виклики сьогодення;

·  здійснювати щоденне управлінське резонансне лідерство на основі особистісної освіченості;

·  максимально ефективно використовувати власний лідерський потенціал в процесі щоденної керівної діяльності;

·  задавати напрям руху й заохочувати командну роботу і гнучкість як основу високої мотивації та ефективності команди співробітників;

·  застосовувати оптимальний стиль керівництва в процесі роботи з персоналом у конкретних ситуаціях;

·  розвивати навички, важливі для виконання функцій резонансного лідера.

Програма розроблена з урахуванням методології та матеріалів тренінгового курсу «Академія лідерства Ради Європи» за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».

[1] Під час тренінгу використовуються матеріали експерта Ради Європи ДЖ. Джексона (Великобританія), автора Програми Ради Європи «Академія Лідерства».

 

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом тренера-викладача Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Програма призначена для усіх, хто готовий до резонансної лідерської діяльності та безперервного лідерського самовдосконалення. Учасники навчання сформують власне розуміння сутності резонансного лідерства та його значимості для функціонування ефективних команд співробітників-однодумців в органах влади.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом