РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

                   засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

                   підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

                   розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Структура програми:

 1. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Суть децентралізації. Стаття 140 змін до Конституції. Обєднання територіальних громад. Створення виконавчих органів районних і обласних рад. Система влади в регіонах демократична, антикорупційна.          

 2. Основні напрямки реформування адміністративно-територіального устрою в державі: Формування ОТГ. Створення нових районів. Зміни в формі управління в регіонах. Повноваження префектів, зокрема контроль за діяльністю ОМС з огляду на дотримання Конституції і Законів.

3. Розподіл повноважень місцевих органів самоврядування згідно з принципом субсидіарності. Основні сфери власних та делегованих повноважень:     Власні повноваження. Делеговані повноваження. Повноваження старост. План обєднання громад. Необхідна інфраструктура та кадрове забезпечення обєднання громад. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ОМС, зокрема в бюджетному процесі.

4. Бюджетна та фінансова децентралізація як основний чинник боротьби з корупцією в органах місцевого самоврядування:  Ресурсна база обєднаних громад. Форми державної підтримки добровільного обєднання громад. Перспективний план формування територій громад. Алгоритм добровільного обєднання громад. Основні засоби боротьби з корупцією в процесі реформування органів місцевого самоврядування.

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом