РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Реалізація законодавства з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань обслуговування громадян.

Додаткова інформація:

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:

60 годин (2 кредита ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 48 годин; самостійна підготовка - 12 годин.

Структура програми:

Модуль  1. Організаційні засади функціонування управління обслуговування громадян

1. Організація роботи органів Пенсійного фонду України щодо виконання законодавства про пенсійне забезпечення. Пріоритетні завдання відділів з обслуговування (аудиторні – 2 год.)

2. Організаційні засади функціонування управління обслуговування громадян (аудиторні – 2 год.)

3. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в роботі спеціалістів з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

4. Застосування норм Закону України «Про державну службу» (аудиторні – 1 год.)

Модуль 2. Питання обслуговування громадян.

1.  Порядок застосування міжнародних договорів в галузі пенсійного забезпечення (аудиторні – 2год.)

2. Питання пенсійного забезпечення осіб, які брали участь в ООС та членів їх сімей (аудиторні – 1 год.)

3. Організація роботи щодо своєчасного призначення пенсій. Вимоги щодо документів, які надаються для призначення пенсії (аудиторні – 1 год.)

4. Щодо обчислення стажу за роботу на Крайньої Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, ведення підприємницької діяльності, періодів перебування в центрі зайнятості (аудиторні – 1 год.)

5. Окремі питання судової практики з питань пенсійного забезпечення. Порядок взаємодії спеціалістів юридичного управління та управління застосування пенсійного законодавства (аудиторні – 1 год.)

6. Загальні правила оформлення документів (аудиторні – 1 год.)

7. Визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та вислугу років. Обчислення стажу, що дає право на виплату грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій (аудиторні – 2 год.)

8. Новітні технології та сервіси Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

9. Окремі питання захисту інформації в органах Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

10. Основні роботи з програмним забезпеченням для формування електронних документів, що використовуються в органах ПФУ (аудиторні – 1 год.)

11.  Практичні аспекти організаційно – інформаційної роботи у відділах обслуговування громадян (аудиторні – 1 год.)

12.  Рекомендації щодо роботи з внутрішніми документами у підсистемі «Документообіг» (аудиторні – 2 год.)

13.  Окремі питання з виплати пенсій через установи уповноважених банків. Виплата допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера, у тому числі внутрішньо переміщеним особам (аудиторні – 1 год.)

14.  Порядок сплати страхових внесків, відшкодування підприємствами витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (аудиторні – 1 год.)

15.  Робота з інформаційними системами автоматизації в діяльності Пенсійного фонду України (аудиторні – 2 год.)

16.  Реєстрація звернень громадян у програмі «Документообігу» та формування звітності про роботу зі зверненнями громадян» (аудиторні – 1 год.)

Модуль 3. Ключові компетентності.

1. Культура ділового мовлення. Ділове листування. Новий український правопис (аудиторні – 4 год.)

2. Україна в контексті розвитку сучасної цивілізації (аудиторні – 2 год.)

3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі (аудиторні – 2 год.)

4. Лідерство на державній службі. Побудова успішної кар’єри (аудиторні – 2 год.)

5. Етика поведінки державного службовця (аудиторні – 2 год.)

6.  Побудова ефективних комунікацій в управлінській діяльності(аудиторні – 4 год.)

7.  Здоровий спосіб життя (аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-організаційні засади функціонування управління обслуговування громадян;

-вимоги щодо документів, які надаються для призначення пенсії; порядок застосування міжнародних договорів в галузі пенсійного забезпечення; практичні аспекти організаційно – інформаційної роботи у відділах обслуговування громадян;

-загальні правил оформлення документів.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників із питань обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області; організовувати роботу щодо своєчасного призначення пенсій; працювати з інформаційними системами автоматизації в діяльності Пенсійного фонду України.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Цільова аудиторія: працівники з питань обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1.98

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом