РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

Реалізація державної кадрової політики. Сучасні тенденції щодо забезпечення гендерної рівності в Україні

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оволодіння системою знань щодо стану, проблем, мети та завдань державної кадрової політики, проблемами гендерної рівності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування та шляхами її досягнення.

 Форма навчання: очна.

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Стан та проблеми державної кадрової політики в Україні. Стратегія державної кадрової політики в Україні: мета, цілі та завдання.

2.  Гендерна рівність на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування: стан і проблеми.

3.  Соціальний та економічний аспекти реалізації державної кадрової політики щодо досягнення високого рівня розвитку людського потенціалу держави.

4.  Запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті. Удосконалення нормативно-правової бази.

5.  Реформування системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на основі модернізації форм і методів навчання з урахуванням специфіки галузі чи сфери управління.

6.  Впровадження гендерних підходів в діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.

7.  Механізми здійснення соціального діалогу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування для реалізації державної кадрової політики та забезпечення гендерної рівності.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 •  основні положення Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки;
 • особливості кадрової політики органів державної влади і органів місцевого самоврядування, шляхи забезпечення ґендерної рівності у процесі її реалізації;
 •  зміст і основні напрями державної гендерної політики України, принципи та механізми її формування і реалізації;
 • технології реалізації гендерної паритетності у процесі професійної діяльності державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування; значення та напрями реформування інституту державної служби в Україні;
 • стратегічні підходи до формування та залучення на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування корпусу професійних управлінських кадрів;
 •  шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС;
 • шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;
 •  принципи і механізми формування й оновлення управлінської еліти в Україні;

вміти:

 • організовувати заходи, спрямовані на реалізацію державної кадрової політики в органах влади та органах місцевого самоврядування;
 • визначати основні проблеми державної кадрової політики і засоби їх вирішення в умовах здійснення адміністративної реформи;
 • створювати умови для запровадження гендерної рівності у професійну управлінську діяльність державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування;
 •  застосовувати сучасні технології управління персоналом;
 • розробляти і впроваджувати нові підходи до управління персоналом на основі компетентнісного підходу;
 • використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом