РЕАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛАСТІ

Реалізація бюджетної політики в області

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метаоновлення та поглиблення теоретичних знань, практичних умінь та навичок державних службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в органах виконавчої влади.

Форма навчання - дистанційна (в режимі реального часу).

Тривалість програми та організація навчання - 3 дні.

Зміст програми:

Тема 1. Про основні порушення бюджетного законодавства за результатами проведених перевірок органами аудиторської служби в області.

Тема 2. Організація контролю за виконанням вхідних та розпорядчих документів в органах влади.

Тема 3. Практичні питання проходження державної служби.

Тема 4. Е-декларування: практичні аспекти.

Тема  5. Аналіз фінансової звітності.

Тема 6. Специфіка застосування нововведень до українського правопису.

Тема 7. Запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Дотримання норм культури ділового спілкування.

Очікувані результати навчання:

знання

норм чинного бюджетного законодавства;

норм чинного законодавства, які регулюють питання проходження державної служби;

уміння

володіти нормами ділового мовлення;

аналізувати результати перевірок проведених органами аудиторської служби про основні порушення бюджетного законодавства

навички

здійснення аналізу фінансової звітності;

роботи з розділами електронної декларації
Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом