ПИСЕМНА КОМУНІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ І МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Писемна комунікація державного службовця і мовленнєвий етикет (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: сформувати високий рівень мовної культури і грамотності, комунікативної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; ознайомити слухачів із змінами українського правопису та їх використанням у професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання й оформлення професійних документів; розвивати навички усного й писемного спілкування в офіційній сфері.

Завдання: закріпити теоретичні та практичні знання комунікативних процесів відповідно до норм українського мовлення; ознайомити з особливостями написання офіційних текстів; розкрити сутність основних понять прикладного термінознавства та з’ясувати особливості використання термінів і професіоналізмів у фаховому мовленні.

Очікувані результати: після засвоєння матеріалу слухачі повинні

знати:

ü норми культури професійного спілкування;

ü функції державної мови;

ü норми сучасної української літературної мови (морфологічні, лексичні, стилістичні та синтаксичні);

ü вербальні та невербальні особливості офіційного спілкування;

ü принципи системної організації професійної лексики державних службовців та осіб місцевого самоврядування, її семантичні особливості;

ü основні поняття прикладного термінознавства: термін і його дефініція, терміноелемент, термінологія, терміносистема, термінознавство;

ü особливості та комунікативні ознаки культури усного й писемного мовлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

ü основні поняття діловодства, критерії класифікації документів та вимоги до їхнього укладання;

вміти:

ü вільно володіти державною мовою;

ü чітко та правильно формулювати свої думки у повсякденному та офіційному спілкуванні;

ü укладати тексти професійного спрямування, дотримуючись лексичних, граматичних, стилістичних, синтаксичних та пунктуаційних норм української літературної мови;

ü використовувати лексикографічні джерела (словники) та довідкову літературу для удосконалення мовної грамотності й культури.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

Назви тем

Кількість годин

загальна

кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі

дист.

заняття

(годин)

самост.

робота

(годин)

1.

Основи культури української мови: вербальний та невербальний аспекти. Мовленнєвий етикет державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

5

4

1

2.

Зміни в українському правописі 2019. Лексичні особливості ділового мовлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

5

4

 1

                

3.

Мова ЗМІ й формування літературних норм. Основи медіаграмотності

3

2

1

4.

Морфологічні та синтаксичні засоби професійного спілкування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

3

2

1

5.

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Ділова кореспонденція

2

2

-

Підсумковий контроль результатів навчання

2

2

-

 

Усього:

20 / 0,66

16

 4Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.66

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

4.8

відгуків: 5
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8
Інші навчальні заходи за цим напрямом