ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Програма відкриває можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів державної влади; законодавці); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальній сферах)

 

Ключові напрямами майбутньої діяльності:

 • стратегічне управління національною економікою;
 • управління у публічному секторі;
 • розробка планів та прогнозів розвитку національної економіки;
 • експертна оцінка політико-правових документів та програм;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади;
 • антикризове управління на макро- та мікрорівнях;
 • надання адміністративних послуг;
 • моніторинг та оцінка державної політики;
 • законотворча діяльність;
 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • організаційно-управлінська діяльність;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність.

 Дисципліни навчального плану:

Економічна політика держави

Державна кадрова політика

Конкурентна політика держави

Регіональна політика держави

Аналіз державної політики

Стратегічне планування

Управління соціально-гуманітарним розвитком

Екологічна політика

Інституціональна економіка

Макроекономічний аналіз

Методика викладання у закладах вищої освіти

Методологія та організація наукових досліджень

Стратегія публічного управління

Гуманітарна політика держави

Інформаційна політика держави

Інформаційні системи і технології в управлінні

Конфліктологія та психологія ділового спілкування

Нормотворча діяльність

Політичні інститути та процеси

Соціальна політика держави


Набір здійснюється:

за контрактною формою (прийом документів – до кінця листопада, вступ – за результатами фахових випробувань (без ЗНО для осіб з повною вищою освітою);

за державним замовленням (за результатом конкурсного відбору Національного агентства України з питань державної служби) – для державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці або посад, що віднесені до V-VII категорії посад в органах місцевого самоврядування (прийом документів – квітень-липень).


Термін навчання - 1 рік 4 місяці.

Форма навчання - заочна.Додаткова інформація:

Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ

м. Київ, вул. Чигоріна, 57

т. +380445293349

ivk@knute.edu.ua

www.ivk.knute.edu.ua


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII

Необхідна кваліфікація слухача:
Освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Київ, вул. Чигоріна, 57

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом