СУСПІЛЬНА ПОЛІТИКА І ВРЯДУВАННЯ

Суспільна політика і врядування

Освітньо-наукова програма

Опис програми:

Мета підготовки магістрів в галузі публічного управління та адміністрування в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти в цій сфері, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практичній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності.

Особливості програми:

 • програма сконцентрована на опануванні сучасних європейських підходів до публічного адміністрування
 • викладання відбувається за модульною системою;
 • до викладання залучені відомі політики-практики та сучасні реформатори політичної системи та державної служби.
 • широкий перелік вибіркових курсів, для опанування окремих із них потрібне володіння англійською мовою.
 • із метою підвищення рівня підготовки фахівців на магістерській програмі діє практика гостьових лекцій.

Докладніше: https://kmsgov.ukma.edu.ua/index.php/uk/posluhy/prohramy/62-osvitno-naukova-prohrama-suspilna-polityka-i-vriaduvannia

Ділова англійська мова в професійної діяльності

Демократичне врядування (модулі: Конституція й інституційна організація держави та суспільства; філософія та історія демократичного врядування          

Методи дослідження для суспільного врядування (модулі: методи для суспільного врядування; методологія наукових досліджень)

Вироблення доказової політики (модулі: процес і процедури політики; аналіз політики; економіка для доказової політики; суспільні фінанси та бюджетування)

Стратегічне управління та комунікації (модулі: управління змінами; стратегічне управління)

Курсова робота

Практика

Середовища вироблення політики та процедури аналізу стейкголдерів

Економічні та політичні аспекти аналізу політики

Кількісні та якісні методи аналізу політики

Порівняльний аналіз процедур вироблення політики в ЄС, США/Канаді й Україні

Взаємодія уряду, бізнесу та громадянського суспільства

Виконавський аудит, моніторинг та оцінювання політики 

Соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу та оцінювання політики

Верховенство права у врядуванні

Нормотворчість та правозастосування у врядуванні

Електронне врядування й цифрова демократія

Запобігання корупції у врядуванні

Багаторівневе врядування: збалансований розвиток і сервісно-орієнтована політика

Політика згуртування і лідерство в багаторівневому врядуванні

Вертикальне й горизонтальне співробітництво, координування мережевих взаємодій

Стратегії, політики, програми і проєкти в багаторівневому врядуванні

Багаторівневі комунікації і демократичне врядування

Цифрове багаторівневе врядування

Моніторинг та оцінювання у багаторівневому врядуванні

Додаткова інформація:

Вартість навчання 31 тис грн на рікДля кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Бакалавр, спеціаліст, магістр


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 120

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

 • Малиш Наталія доктор наук

  Нині: професор кафедри суспільного врядування факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Науково-педагогічний стаж роботи: 30 років у закладах вищої освіти. Детальніше
 • 5

  відгуків: 3

  Рябцев Геннадій доктор наук

  Із 2019 – професор кафедри суспільного врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 2017-2018 – професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 2014-2016 – професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України; 2012-2014 – доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України; 2012-2017 – доцент, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка; 1997-2017 – асистент, доцент кафедри хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Детальніше
 • 5

  відгуків: 3

  Ільченко-Сюйва Леся Василівна доктор філософії / доктор мистецтва

  Детальніше
Місце проведення курсу

Волоська, 8/5, к.324, Київ

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом