ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ. ВИКОНАННЯ НА ВИСОКОМУ РІВНІ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

Прийняття ефективних рішень. Виконання на високому рівні поставлених завдань

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Актуальність і значення спеціальної короткострокової програми: набуття та вдосконалення спеціальних професійних знань, розвиток умінь необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності державних службовців органів юстиції.

Мета спеціальної короткострокової програми: підвищення професійної компетентності, удосконалення знань і практичних навичок прийняття ефективних рішень у діяльності державного службовця Міністерства юстиції України.

Спеціальну короткострокову програму розроблено з урахуванням результатів вивчення навчальних потреб та інтересів, а також за результатами щорічного оцінювання керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України.

Спеціальна короткострокова програма передбачає засвоєння матеріалу на основі опрацювання нормативно-правових актів, аналітичної та навчальної літератури.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів спеціальної короткострокової програми слухачі повинні

знати:

-       методики прийняття рішень та контроль їх виконання;

-       теорії обґрунтування управлінських рішень;

-       можливості та обмеження моделей прийняття ефективних рішень;

-       модель раціонального планування діяльності;

уміти:

-       визначати типи необхідних управлінських рішень у діяльності Міністерства юстиції, здійснювати їх підготовку, розробку і прийняття;

-       здійснювати вибір тих чи інших методів прийняття рішень в залежності від реальної ситуації в управлінні;

-       прогнозувати та аналізувати наслідки прийнятих рішень;

-       визнавати помилки в процесі прийняття рішення, якщо вони були допущені;

-       прораховувати ризики в процесі прийняття рішень;

-       приймати рішення, дотримуючись встановленої процедури, на своєму рівні відповідальності;

-       брати особисту відповідальність за прийняття ризикованих рішень;

-       виконувати пріоритетні завдання діяльності Міністерства юстиції України в першу чергу;

-       прогнозувати виникнення проблемних ситуацій і продумувати можливі шляхи їх вирішення;

-       формулювати і вибирати альтернативи рішення, беручи до уваги характер поставленого завдання і можливі наслідки, в межах повноважень, встановлених за посадою, і відповідно до встановленого порядку;

-       вибудовувати взаємозв’язок між цілями і завданнями діяльності державного органу з цілями і завданнями держави.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН*

 

*Тематичний план містить назви орієнтовних тем. Теми розробляються спільно із замовником навчання з урахуванням потреб кожної категорії слухачів до початку навчання (у навчальному плані).

Методи оцінювання, форми контролю

У процесі проведення підвищення кваліфікації планується проведення поточного контролю знань слухачів у формі залучення до інтерактивного опитування, бесід, дискусій, практичних завдань, що поєднують інформаційний і діяльний підхід, дають змогу оцінити знання та уміння застосовувати їх на практиці.


з/п

Тема

Загальна кількість годин/ кредити ЄКТС

Кількість годин за денною формою навчання

аудиторних занять

самостійна робота

1.

Орієнтовна тема 1. Тренінг  «Управлінські рішення в діяльності державного службовця Міністерства юстиції».

4 год./ 0,132

4 год./ 0,132

-

2.

Орієнтовна тема 2. Тренінг «Процес прийняття управлінських рішень».

6 год./ 0,198

5 год./ 0,161

1 год./ 0,033

 

Всього

10 год./ 0,33

9 год./ 0,297

1 год./ 0,033

Додаткова інформація:

детальна інформація  https://centerjust.gov.ua/


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б

Необхідна кваліфікація слухача:
керівники структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Костанайська,6

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом