ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ТА ЛІДЕРСТВО НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Прийняття ефективних рішень та лідерство на державній службі

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем організації ефективного публічного управління та набуття практичних вмінь і навиків управління колективом, набуття і оволодіння індивідуальними та груповими навичками успішного менеджменту, напрацювання власного стилю ефективного керівництва

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Лідерство на державній службі. Психодіагностика лідерства

Тема 2. Професійна деформація особистості управлінця

Тема 3. Формування лідера

Тема 4. Hard Skills та Soft Skills – інструмент ефективного управління

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

сутності, природи та ознак лідерства, вимірів лідерства;

теоретичних основ ефективного публічного управління та лідерства на державній службі;

відмінностей роботи в групі (колективі) та командної роботи;

мотиваційних аспектів створення команди;

нових парадигм лідерства;

психологічного феномену лідерства і керівництва, типології лідерів і стилів керівництва;

порядку роботи в команді на державній службі.

уміння:

застосовувати теоретичні знання з публічного управління та лідерства на державній службі;

моделювати «ідеальні» команди;

працювати  в команді;

управляти конфліктами в групі;

формувати власні стратегії успіху і лідерства; 

вибирати власний стиль лідерства і керівництва;

створювати і утримувати лідерську позицію.

навички:

аналітичного мислення;

вироблення власних стратегій роботи в  команді;

напрацювання власного стилю ефективного керівництва;

попередження і подолання психопатологічних явищ лідерства;

формування лідерських вмінь та використання їх для роботи в команді на державній службі.

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом