ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Проєктний менеджмент

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Технічні вміння

Опис програми:

Назва програми 

Проєктний менеджмент

Тип програми за змістом 

спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

очна (денна) або дистанційна

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування та державні службовці категорій посад «Б», «В»

Передумови навчання за програмою 


ознайомлення із змінами нормативно-правової бази України з питань щодо розробки і реалізації проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за пргорамою2 


Івано-Франківська обласна рада

Обсяг програми


0,2 кредита ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

1 робочий день / 6 акад. год.

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які ) охоплює програма

з питань проєктного менеджменту, формування і реалізації проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування


Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

командна робота та взаємодія;

сприйняття змін;

технічні вміння

  1. Загальна мета


надати систематизовані знання про пошук додаткових джерел фінансування територіальних громад, розробку та реалізацію проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, уміння брати успішну участь в обласному конкурсі проєктів і програм розвитку, розробляти грантові проєкти.


  1. Очікувані результати навчання


За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання 

змісту основних нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування; 

змісту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; 

змісту Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки; 

особливостей залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку;

змісту Положення про обласний конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування;

підходів до розробки проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування.


уміння 

застосовувати закони та нормативні акти з метою розвитку місцевого самоврядування у територіальних громадах;

здійснювати аналіз процесів реформування державного управління та розвитку місцевого самоврядування в Україні;

розробляти проєкти і програми розвитку місцевого самоврядування і подавати їх на конкурс;

реалізовувати проєкти і програми розвитку місцевого самоврядування.


навички

роботи з нормативно–правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;

виконання проєктних робіт щодо розробки проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування.


Додаткова інформація:

Тема 1. Про обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на 2021 рік

Тема 2. Вимоги до інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку. Можливості залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку

Тема 3. Методологія формування структури проєкту регіонального розвитку

Тема 4. Проєктна діяльність в органах місцевого самоврядування. Управління проєктами на всіх стадіях життєвого циклу проєкту 

https://drive.google.com/file/d/13Fv5NqfjI3ko2miXO1BT7u8XC2NRK8nS/view?usp=sharing

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

76018, Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

Івано-Франківська