ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ЧИ ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ? ВИБІР ЗА ВАМИ!!!

ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ЧИ ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ? ВИБІР ЗА ВАМИ!!!

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: сформувати у слухачів сучасні знання щодо сутності, значення, ролі професійного здоров’я та небезпеки професійного вигорання та актуалізувати навички і вміння протидіяти професійному вигоранню з метою підвищення рівня ефективності та результативності командної роботи в органах влади.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми[1]:

Тема 1. SOS! Моделі професійного вигорання

-  І-а модель (одномірна) – синдром «хронічної втоми».

-  ІІ-а модель (двомірна) – емоційне виснаження та деперсоналізація.

-  ІІІ-я модель (тривимірна) – синдром: емоційного виснаження, деперсоналізації, редукції особистих досягнень.

-  Ключові групи симптомів синдрому вигорання: фізичні, емоційні, поведінкові, інтелектуальні, соціальні.

-  Термінаторне (руйнівне) керівництво-лідерство.

-  Комплекс загрожуючого авторитету.

 

Тема 2. Увага-увага! Емоційне вигорання

-       Чинники емоційного вигорання: особистісний, рольовий, організаційний.

-       Деперсоналізація або деформація відносин з оточуючими.

-       Негативне самооцінювання або редукція особистих досягнень.

-       Колесо емоцій або групи стресових чинників.

-       Колесо сансари або коло причинно-наслідкових зв’язків.

-       Рівень поваги до підлеглих.

-       Прибирання хандри: швидке та безповоротне.

-       Уміння забивати.

-       Кольорова візуалізація щоденного настрою.

-       Шкала веселощів та радощів на роботі.

-       Інтенсивність бажання жити.

 

Тема 3. Пошук сил або профілактика професійного вигорання

-       «Кристал життя» або дотримання балансу в житті.

-       Барометр щоденної погоди у колективі.

-       Різнокольоровість щоденної емоційності.

-       Стратегії профілактики професійного вигорання.

-       Механізми управлінського спілкування для запобігання професійному вигоранню (власному та підлеглих співробітників).

-       Уміння управляти собою.

-       Рецепти професійного щастя.

-       Індекс здоров’я.

-       Організаційна культура: культура влади, культура ролі, культура завдання, культура особистості.

-       Дорожня карта формування та діяльності динамічної команди.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

·       сутність основних понять за темою;

·       ключові групи симптомів синдрому вигорання особливості;

·       чинники, що впливають на забезпечення професійного здоров’я;

·       стратегії профілактики професійного вигорання;

·       значимість дотримання балансу в житті;

·       умови забезпечення професійного здоров’я;

·       механізми управлінського спілкування;

·       особливості термінаторного (руйнівного) керівництва-лідерства;

·       чинники емоційного вигорання;

·       групи стресових чинників;

·       рецепти професійного щастя;

·        складові індексу здоров’я;

·       чинники коефіцієнту життєвої енергії;

·       складові організаційної культури;

 

вміти:

·       досліджувати сутність професійної діяльності крізь призму власного та колективного професійного здоров’я та професійного вигорання; 

·       обґрунтовувати закономірності протидії професійному вигоранню;

·       визначати можливі шляхи протидії професійному вигоранню;

·       оцінювати власну ефективність з позиції відповідальності за збереження професійного здоров’я підлеглих співробітників;

·       виявляти причини та ліквідовувати наслідки професійного вигорання;

·       виявляти фактори впливу на професійне здоров’я колективу;

·       діагностувати та оцінювати якісні характеристики професійного здоров’я;

·       коригувати власну професійну діяльність з урахуванням протидії професійного вигорання та збереження професійного здоров’я;

·       застосувати отримані знання, уміння, навички в управлінській професійній діяльності;

·       удосконалювати власну управлінську компетентність в процесі протидії професійному вигоранню;

·       використовувати стратегії поліпшення професійного здоров’я і запобігання професійному вигоранню;

·    застосувати соціологічні методи оцінювання якісних показників професійного здоровя;

·     підтримувати взаємозацікавлену взаємодію у колективі на засадах рівності, співробітництва, неупередженості;

·    здійснювати управлінську діяльність на основі запобігання професійному вигоранню та збереження професійного здоров’я підлеглих;

·       протидіяти емоційному вигоранню;

·       запобігати негативному самооцінюванню та редукції особистих досягнень;

·       візуалізувати щоденний настрій;

·       оцінювати щоденну емоційність;

·       уміти управляти собою;

·       визначати щоденну погоду у колективі;

·       розробляти Дорожню карта формування динамічної команди.[1] Під час тренінгу використовуються матеріали експерта Ради Європи ДЖ. Джексона (Великобританія), автора Програми Ради Європи «Академія Лідерства».

 

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладача Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.69

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом