ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета Професійної програми: засвоєння знань про шляхи реалізації Національної антикорупційної стратегії України; оволодіння системою знань і вмінь, які забезпечують здатність запобігати корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також організовувати ефективний контроль за додержанням антикорупційного законодавства.

 

Форма навчання: змішана.

 

Обсяг програми: 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

Загальна складова:

Модуль 1. Поняття і соціально-політична сутність корупції.

Модуль 2. Державне управління та реалізація антикорупційної політики в Україні.

Модуль 3. Забезпечення сталого економічного розвитку України. Детінізація економіки.

Модуль 4. Державна служба – правовий стиль і методи роботи у контексті вимог нового антикорупційного законодавства.

Модуль 5. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

Модуль 6. Моніторинг та оцінка реалізації Національної антикорупційної стратегії.

Функціональна складова:

Модуль 1. Особливості реалізації антикорупційної політики України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Модуль 2. Кадровий менеджмент в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Модуль 3. Контроль в органах влади та органах місцевого самоврядування як засіб профілактики корупції.

Модуль 4. Соціальні та психологічні аспекти запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Варіативна складова:

Модуль 1. Управління проектами.

Модуль 2. Стратегічне планування.

Модуль 3. Ділова комунікація в державних інституціях.

Модуль 4. Культура мовлення як складова адміністративної культури. Організаційно-розпорядчі документи.

Модуль 5. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво управляти та управляти своїм часом.

Модуль 6. Управлінська риторика.

Варіативна складова загальної, функціональної і галузевої складових Професійної програми включають модулі, які обираються органами державної влади-замовниками навчання і навчальним закладом з урахуванням освітніх потреб відповідних категорій слухачів, змісту державної політики, змін у законодавстві, особливостей і завдань професійної діяльності відповідно до вимог антикорупційного законодавства України. Зміст навчального матеріалу варіативних модулів професійної програми розробляється з урахуванням особливостей освітніх потреб слухачів, специфікою відповідної сфери діяльності.

 

Навчання за Професійною програмою передбачає реалізацію таких завдань:

-  оволодіння системою знань та професійних умінь, які забезпечують підготовленість до виконання професійних обов’язків в умовах модернізації України та реалізації соціально-економічних реформ;

-  розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність ефективно реалізувати антикорупційну політику України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-  формування потреби у постійному вдосконаленні компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах адаптації інституту державної служби України до стандартів ЄС;

-  удосконалення навичок інтелектуальної діяльності й самоосвіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Зазначений програма підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 3.6

Набір слухачів не розпочато.