ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УПРАВЛІНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ЯКІ НЕ ПІДВИЩУВАЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ БІЛЬШЕ 3 РОКІВ

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УПРАВЛІНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ЯКІ НЕ ПІДВИЩУВАЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ БІЛЬШЕ 3 РОКІВ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Опис програми:

Мета програми: забезпечити поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо роботи з надання соціальних послуг

Цільова аудиторія: державні службовці Управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС (60 год).

Форма навчання: очна

Додаткова інформація:

Структура програми:

Модуль 1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні

Тема 1.1. Реформування публічної служби. Діджиталізація у публічному управлінні.

Тема 1.1. Електронне урядування як частина реформи державного управління

Тема 1.2. Правові засади публічного управління та адміністрування.

Модуль 2. Модернізація публічної служби

Тема 2.1. Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу.

Тема 2.2. Професійний розвиток персоналу державної служби: компетентністний підхід.

Модуль 3. Запобігання корупції у сфері публічного управління

Тема 3.1. Корупційні ризики в діяльності публічних службовців. Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності в органах управління.

Тема 3.2. Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади.

Модуль 4. Гуманітарно-соціальний розвиток українського суспільства

Тема 4.1. Основні положення Національної стратегії у сфері прав людини. Механізм захисту прав і свобод людини та громадянина.

Тема 4.2. Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Тема 4.3. Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади.

Модуль 5. Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності

Тема 5.1. Розвиток державної мовної політики. Писемна форма спілкування державних службовців.

Тема 5.2. Організація системи діловодства в органах державної влади. Інструкція з діловодства в органах виконавчої влади.

Модуль 6. Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця

Тема 6.1. Ефективна комунікація та управління конфліктами в умовах впровадження змін.

Тема 6.2. Професійне вигорання: причини виникнення та напрями усунення.

Модуль 7. Вибірковий модуль програми

7.1. Порядок призначення та виплати державних соціальних допомог.

7.2. Монетизація житлових субсидій.

7.3. Монетизація пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

7.4. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

7.5. Надання послуг реабілітації, в тому числі санаторно-курортного лікування, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю відповідно до вимог чинного законодавства. 

7.6. Соціальний захист учасників АТО/ООС в рамках державних бюджетних програм.

7.7. Організація надання соціальних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

7.8. Зміни у Порядку фінансування державних соціальних гарантій.

Підсумковий контроль. Тестування.

Після завершення навчання слухачі повинні демонструвати

знання:

законодавства з питань державної служби та запобігання корупції;

порядку призначення та виплати державних соціальних допомог;

змін у Порядку фінансування державних соціальних гарантій;

нормативно-правових актів, що регламентують роботу з документами;

основних норм сучасної української літературної мови з урахуванням їх стилістичного відбору;

механізмів управління соціально-психологічним кліматом у колективі;

уміння:

застосовувати нормативно-правові акти у практичній діяльності;

організовувати надання соціальних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах;

готувати документи відповідно до єдиних стандартів, інструкції з діловодства, виконувати вимоги щодо їх упорядкування;

надавати послуги із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю;

навички:

роботи з монетизації пільг для оплати житлово-комунальних послуг;

правильно й грамотно готувати документацію, оформляти управлінські рішення та працювати з кореспонденцією, дотримуючись норм української літературної мови

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Полтава вул. Європейська49

Полтавська