ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

                   засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

                   підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

                   розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

 

Структура програми:

1. Проблема протидії корупції в Україні. Загальна характеристика антикорупційного законодавства: Сутність та поняття корупції. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні. Суб’єктивні причини поширеностікорупції. Корупційні ризики в діяльності державних службовців. Форми та методи протидії корупції в Україні.  Загальна характеристика антикорупційного законодавства.

2. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

3. Відповідальність з вчинення корупційних правопорушень:   Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Дисциплінарна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок ведення реєстру та порядок внесення відомостей. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності.

Тема 4. Розгляд і вирішення практичних ситуацій пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом