ПРЕЗЕНТАЦІЇ У ПРОГРАМІ MICROSOFT POWERPOINT ЗАСОБАМИ РАСТРОВОЇ ГРАФІКИ

Презентації у програмі Microsoft PowerPoint засобами растрової графіки

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Технічні вміння

Опис програми:

Напрям (напрями) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма  -  створення мультимедійної презентації для ефективності робочих процесів засобами програми Microsoft PowerPoint.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована програма:

Ефективне та демонстративне створення презентацій;

      планувати та виконувати підготовку презентації залежно від мети, типу, адресації, способу доставки презентацій;

      створювати презентації на основі шаблонів, структур, існуючих презентацій та авторських слайдів;

      виконувати підготовку та проведення публічних презентацій різного типу.

Технічні вміння

Мета програми:

Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки шляхом ефективного використання Microsoft Excel в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки і презентації інформації.

Очікувані результати навчання:

демонструвати знання та розуміння

-      технології побудови мультимедійних презентацій;

-      методи обробки слайдів і самої презентації за допомогою програми створення презентацій;

-      інструментальні засоби Microsoft PowerPoint PowerPoint для форматування, редагування і управління презентаціями;

-      технології створення і вставки  додаткових елементів в презентації;

-         технології використання   анімаційних ефектів  і мультимедія.

уміти

-      створювати, модифікувати та використовувати різні варіанти оформлен­ня презентацій; 

-      застосовувати ефекти анімації та переходів між слайдами;

-      створювати презентації в різних режимах;

-      працювати з об’єктами слайду: текстом, малюнками, таблицями, схемами, об’єктами WordArt, SmartArt і діаграмами, інтерактивними елементами керування;

-      керувати демонстрацією презентації;

-      розробляти  план та структуру власних проектів, а також створювати проекти  у програмі Microsoft PowerPoint PowerPoint.

-      керувати різними видами доставки презентацій, друкувати, готувати роздавальні матеріали.

Заняття проводяться в інтерактивному режимі і включають в себе  міні-лекції та виконання  практичних  та самостійних робіт. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  1. Призначення та особливості використання презентацій у публічній діяльності. Інтерфейс програми Microsoft PowerPoint. 
  2. Налаштування програми PowerPoint. Поєднання кольорів  у презентації.
  3. Покрокова побудова діаграми у Microsoft Excel та її форматування. Вставлення об'єкту SmartArt та її особливості. Умовне форматування, робота з діаграмами. "Майстер створення зв’язків".
  4. Обробка та збереження зображень в програмі Paint. Створення скріншотів. Робота з об'єктами в слайдах презентації.
  5. Налаштування анімаційних ефектів і переходів від слайду до слайду в програмі MS Power Point. Демонстрація презентацій та публічний виступ.

Додаткова інформація:

 Тривалість та обсяг програми складає  30 академічних годин (5 год. – лекції, 3 год. – практичні заняття) (1 кредит ЄКТС).


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Лабораторна 1/62, м. Київ

Київ