ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні

спеціальна короткострокова програма
Опис програми:

Мета програми – забезпечення належного рівня знань спеціалістів відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель (далі - закупівлі), достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства.

Форма навчання– очна (денна).

Обсяг програми в кредитах ЄКТС – 1. Навчання  триває 3 дні (30 годин; аудиторних занять – 24 годин, самостійна робота – 6 години).

Зміст програми.

Тема 1.Державна політика у сфері закупівель. Нормативно-правова база щодо публічних закупівель в Україні

Тема 2. Звітність та контроль у здійсненні закупівель

Тема 3. Тендерний комітет та уповноважені особи замовника. Організація закупівель.

Тема 4. Планування закупівель та визначення предмета закупівлі.

Тема 5. Електронні торги: теорія і практика.

Тема 6. Організація публічних закупівель через електронні сервіси

Тема 7. Тендерна документація та вимоги законодавства до її оформлення.

Тема 8. Порядок організації та проведення публічних закупівель

Тема 9. Основні вимоги щодо укладання та виконання договору про закупівлю

Тема 10. Оскарження процедур закупівель у сфері публічних закупівель.Моніторинг публічних закупівель.

Тема 11. Особливості та практика публічних закупівель

Тема 12. Типові порушення у практиці проведення публічних закупівель. Відповідальність у сфері закупівель

Тема 13. Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель

Тема 14. Особливості роботи із порталами аналітики та моніторингу публічних закупівель (резерв).

Очікувані результати навчання.

Після проходження навчання з підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою учасники навчання повинні знати:

-          норми законодавства, які регулюють питання організації та проведення публічних закупівель;

-          організаційні засади здійснення публічних закупівель;

-          порядок проведення процедур публічних закупівель.

Слухачі повинні умітивикористовувати в роботі отримані знання та вміння під час здійснення закупівель.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом