ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Технічні вміння

Опис програми:

Мета програми:

Ознайомлення з правовими основами функціонування державної системи страхового фонду документації України; удосконалення знань і  практичних  навичок  щодо ведення та використання галузевих та регіональних програм страхових фондів документації; створення та ведення галузевого страхового фонду документації; створення страхового фонду документації області (регіональної програми); гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду, їхнього примноження та використання, забезпечення подальшого розвитку архівної справи,  задоволення соціальних потреб громадян області.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 8 годин (0,26 кредиту ЄКТС).

 

Структура програми:

 

1. Порядок формування, ведення, координація, фінансування та виконання робіт щодо забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України»

2. Застосування Методичних рекомендацій «Ведення та використання галузевих та регіональних програм страхових фондів документації» в частині створення комісій (робочих груп) та підготовки Положення про комісію (робочу групу) з питань створення та ведення галузевого страхового фонду документації

3. Порядок розроблення програм створення страхового фонду документації області (регіональної програми) на відповідний період та її затвердження

4. Організаційне забезпечення та координація реалізації програм створення страхового фонду документації області (регіональної програми)

5. Організація співпраці з регіональними центрами страхового фонду документації

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

У результаті отриманих під час семінару знань та вмінь учасники навчання матимуть змогу:

– оптимізувати діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій стосовно створення регіональних страхових фондів документації;

– сформувати єдиний підхід до порядку розроблення обласних, міських, районних програм формування страхового фонду документації (регіональні Програми), складання переліків підприємств (установ, організацій) та формування номенклатури виробів та продукції, об'єктів систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків, потенційно небезпечних об’єктів, об'єктів культурної спадщини, культурних цінностей та закінчених будівництвом об'єктів областей, районів та міст, документація на які підлягає закладенню до страхового фонду документації;

– впровадити найбільш ефективні методи і форми роботи стосовно розроблення регіональних Програм;

– запропонувати дієвий механізм реалізації регіональних Програм, а також організації контролю за створенням страхового фонду документації на закінчені будівництвом (реконструкцією) об’єкти місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

– надати загальні поняття користувачам страхового фонду документації щодо порядку ведення та використання (відтворення) документів страхового фонду;

– забезпечити суб'єкти державної системи страхового фонду документації інформацією про наявність нормативно-правових актів та нормативних документів з питань створення регіонального страхового фонду документації. 

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці.

*****

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в області; підприємствами, установами та організаціями будь- якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади Чернігівської області.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.26

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

проспект Миру, буд. 43, місто ЧЕРНІГІВ, 14000

Чернігівська

Інші програми за цим напрямом