ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

Правові аспекти запобігання проявам корупції на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

систематизація антикорупційних знань, вивчення практичного досвіду їх впровадження,  активізація самостійного навчання з проблем антикорупційної політики та антикорупційного виховання. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Основні форми корупції та причини їх виникнення в Україні. Антикорупційна політика.

2. Сучасне антикорупційне законодавство України.

3. Корупційні ризики в діяльності публічних службовців.

4. Застосування вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» в діяльності публічного службовця. Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. Інститут викривачів.

5. Відповідальність за вчинення корупційних дій.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  1. знання:  

  • основ нормативно-правового забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;
  • методів запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням;
  • шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності посадовців;
  • обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції;
  • видів та підстав притягнення публічних посадовців до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;
  • механізмів залучення громадськості до заходів із запобігання корупції;
  • досвіду розвинених демократичних країн світу з питань виявлення та подолання явищ корупції як складного системного явища.

  2. уміння:   

  • ефективно реалізовувати політику держави щодо запобігання та протидії корупційним проявам на публічній службі шляхом поширення ідеї доброчесності;
  • виявляти та застосовувати належні шляхи і способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;
  • застосовувати інструменти протидії корупційним проявам;
  • дотримуватися принципів захисту викривачів корупції;
  • отримувати та обробляти повідомлення викривачів про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування та забезпечувати розгляд повідомлень;
  • налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

  3. навички:  

  • ідентифікування корупційних ризиків під час спілкування із споживачами управлінських послуг та відповідного реагування на них;
  • застосовування норм антикорупційного законодавства до регулювання конкретних практичних ситуацій на публічній службі;
  • здійснення оцінки корупційних ризиків своєї діяльності та діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
  • вживання заходів в рамках своїх посадових компетенцій щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

  Додаткова інформація:

  Цільова група:

  • державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад

  Викладач:

  Каплій Олена Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, позаштатний викладач Центру.


  Для кого призначена ця програма:

  Категорії посад державної служби: В Б

  Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


  Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

  Набір слухачів не розпочато.

  Викладачі на курсі

  Місце проведення курсу

  Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

  Миколаївська

  Інші навчальні заходи за цим напрямом