ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Правове регулювання земельних відносин. Зміни в земельному законодавстві України

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень в умовах децентралізації

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Надання необхідного рівня знань чинного законодавства України з питань правового регулювання земельних відносин, а також змін в земельному законодавстві, законодавстві України про охорону навколишнього природного середовища, що дозволить забезпечити сільським, селищним, міським головам та головам рад ОТГ, старостам, спеціалістам-землевпорядникам вирішення земельних відносин в межах чинного законодавства.Цільова група   сільські, селищні, міські, рад об’єднаних територіальних громад старости, посадові особи місцевого самоврядування ІV-V категорій посад

Цільова група:    сільські, селищні, міські голови та голови рад об’єднаних територіальних громад, старости, спеціалісти-землевпорядники

Форма навчання: денна


Зміст програми

Тема 1. Концептуальні основи земельної реформи і проблеми її проведення. Стратегія вдосконалення управління в сфері раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності та розпорядження землями

Тема 2. Форми власності на землю. Порядок приватизації, надання, в тому числі в оренду, та вилучення земельних ділянок

Тема 3. Правові засади регулювання земельних відносин. Про земельні зміни, які сталися в земельному законодавстві

Тема 4. Вирішення земельних спорів

Тема 5. Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Тема 6. Ведення державного земельного кадастру. Закон України «Про державний земельний кадастр»

Тема 7. Наповнення  державного земельного кадастру, відомості про об’єкти державного земельного кадастру

Тема 8. Порядок реєстрації земельних ділянок. Визначення та присвоєння кадастрових номерів. Стажування у сфері земельних відносин

Тема 9.  Робота із зверненнями громадян в органах влади, доступ до публічної інформації

Тема 10. Охорона навколишнього природного середовища в Україні та областіОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:      

 • конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні;
 • нормативно-правових документів, що регулюють земельні відносини;
 • сучасного стану реформування земельних відносин у державі та області;
 • повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин;
 • повноважень спеціально уповноважених органів державної влади у сфері державного контролю за використанням  та охороною земель;
 • повноважень органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 уміння:       

 • реалізувати право у сфері державного контролю за використанням та охороною земель;
 • реалізувати право власності на землю;
 • відшкодовувати завдану державі чи фізичним (юридичним) особам шкоду внаслідок порушень земельного законодавства;
 • забезпечувати гарантоване право працівника на одержання земельної частки (паю);
 • здійснювати підготовку рішень місцевих органів влади з питань регулювання земельних відносин;
 • вирішувати земельні спори;
 • організовувати роботу із зверненнями громадян в органах влади;
 • застосовувати на практиці норми закону, щодо доступу до публічної інформації

навички:

 • роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;
 • практичної діяльності щодо регулювання земельних відносин;
 • здійснення контролю за використанням та охороною земель;
 • здійснення заходів щодо вирішення земельних спорів;
 • застосування способів захисту прав на земельні ділянки.

https://drive.google.com/file/d/1zihKUPbeyCOtTtCBYUjUoUMNoFdWJTtb/view?usp=sharing

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

Івано-Франківська

Інші програми за цим напрямом