ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Правове регулювання земельних відносин в Україні

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

1. Загальна інформація

Назва програми

Правове регулювання земельних відносин в Україні

Тип програми за змістом

спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

змішана (поєднання очної із використанням технологій дистанційного навчання)

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування та  державні службовці категорій посад «Б», «В»

Передумови навчання за програмою

 

освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня;

опрацювання відповідних нормативно-правових актів у сфері земельного законодавства та земельних відносин

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою2

територіальні громади Івано-Франківської області

Обсяг програми

0,4 кредита ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

2 дні

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які ) охоплює програма

з питань щодо регулювання земельних відносин;

з питань публічного управління;

розвитку територіальних громад

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання у сфері регулювання земельних відносин;

з питань публічного управління;

виконання на високому рівні поставлених завдань та запитів громадян у сфері регулювання земельних відносин.

Загальна мета

Поглибити знання слухачів короткострокової програми підвищення кваліфікації з питань регулювання земельних відносин та нового земельного законодавства України, забезпечити відповідні їх уміння і практичні навичок щодо вирішення земельних питань та земельних спорів в територіальних громадах

Очікувані  результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

земельного законодавства та нормативно-правових документів щодо регулювання земельних відносин;

порядку приватизації, надання, в тому числі в оренду, та вилучення земельних ділянок;

порядку реєстрації земельних ділянок та присвоєння кадастрових номерів;

відомостей про об’єкти державного земельного кадастру;

сучасного стану реформування земельних відносин у державі та області;

повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин;

повноважень спеціально уповноважених органів державної влади у сфері державного контролю за використанням  та охороною земель

уміння

застосовувати на практиці норми земельного законодавства;

аналізувати недоліки регулювання земельних відносин;

здійснювати підготовку та прийняття рішень місцевих органів влади з питань регулювання земельних відносин;

виконувати рішення щодо земельного спору;

здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель

навички

роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами з питань землекористування;

вдосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності;

аналітичного мислення;

практичної діяльності щодо регулювання земельних відносин;

здійснення контролю за використанням та охороною земель;

здійснення заходів щодо вирішення земельних спорів;

застосування способів захисту прав на земельні ділянки

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення занять)

 

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних лекцій-презентацій, організованих дискусій, виконання індивідуально або в фокус-групах окремих практичних завдань, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази, протягом двох днів

 


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Концептуальні основи земельної реформи і проблеми її проведення. Стратегія вдосконалення управління

Тема 2. Форми власності на землю. Порядок приватизації, надання, в тому числі в оренду, та вилучення земельних ділянок

Тема 3. Правові засади регулювання земельних відносин. Про земельні зміни, які сталися в земельному законодавстві

Тема 4. Вирішення земельних спорів

Тема 5. Ведення державного земельного кадастру. Закон України «Про державний земельний кадастр»

Тема 6. Наповнення  державного земельного кадастру, відомості про об’єкти державного земельного кадастру

Тема 7. Порядок реєстрації земельних ділянок. Визначення та присвоєння кадастрових номерів

Тема 8. Порядок проведення стажування у сфері земельних відносин

Тема 9. Робота із зверненнями громадян в органах влади, доступ до публічної інформації


https://drive.google.com/file/d/1QJFay5cCmPCOv3DAjt6EWjZKQfMPINpK/view?usp=sharingЦільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.4

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська