ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників державних установ

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень в умовах децентралізації

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань, положень нормативно-правових актів та практичних умінь профспілкових активістів – працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань правового регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників державних установ

 

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Наступний етап реформи децентралізації влади в Україні та перспективи змін адміністративно-територіального устрою держави

Тема 2. Закон України «Про державну службу». Взаємодія з профспілками

Тема 3. Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства

Тема 4. Соціальний діалог в Україні та дії профспілок щодо захисту прав та інтересів працівників

Тема 5. Профспілки в Україні

 

Тема 6. Нормативно-правова база діяльності профспілок.  Повноваження виборних профорганів, гарантії для працівників, обраних до їх складу

Тема 7. Колективно-договірна робота. Організація роботи щодо напрацювання проєкту колдоговору, його укладання та підбиття підсумків виконання, регулювання соціально-трудових відносин (законодавчі аспекти, проблеми, досвід)

Тема 8. Мотивація профспілкового членства

Тема 9. Колективно-договірна робота: порядок укладання нового або перегляд чинного колективного договору

Тема 10. Взаємодія місцевих органів влади з громадськими організаціями: психологічні аспекти налагодження співпраці

Тема 11. Взаємодія органів державної влади з громадськістю

Тема 12. Реформування пенсійної системи в Україні та його вплив на пенсійне забезпечення громадян

Тема 13. Особливості державної реєстрації профспілок , їх об’єднань та організацій

Тема 14. Доступ до інформації під час карантину у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19: гарантії та обмеження

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

законодавства України про профспілки, їх права та гарантії діяльності;

нормативно-правових документів, які регулюють роботу профспілок та повноваження виборних профорганів;

 повноважень первинних профспілкових організацій у сфері регулювання трудових відносин та відносин з соціального забезпечення;

етики державного управління і етичної культури державних службовців;

нормативно-правових документів, які регулюють вирішення питань у галузі трудового законодавства та правовий статус громадян у сфері соціального захисту;

особливості доступу до публічної інформації під час карантину у зв’язку з пандемією корона вірусу                COVID-19.

уміння:

здійснювати правову експертизу нормативно-правових актів;

організувати роботу щодо реформування соціально-трудових відносин у трудових колективах;

вносити зміни у колективні договори та угоди;

брати участь у вирішенні трудових колективних спорів та конфліктів;

готувати рішення місцевих органів влади з питань регулювання трудових відносин та відносин з соціального забезпечення;

забезпечити підготовку документів (колективних договорів та угод) до державної реєстрації;

реалізовувати правовідносини з соціального забезпечення та трудові правовідносини;

здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю та відпустки.

 

навички:

роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;

роботи з юридичними документами щодо регулювання діяльності профспілок;

правової експертизи нормативно-правових актів;

готувати документи, які регулюють діяльність профспілкових комітетів та профгруп;

складання кошторису та ефективного його використання;

організації роботи щодо реалізації документів, які регулюють діяльність профспілкових комітетів та профгруп;

організації роботи органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в нових умовах.


https://drive.google.com/file/d/1CR83BCYtaMrh0_Tr3oLl0w-VT6pSQc8A/view?usp=sharing


Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.7

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші програми за цим напрямом