ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ)

Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 21 серпня 2020 р. № 152-20
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Ведення діалогу
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Досягнення результатів
  • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності учасників професійного навчання, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нової редакції «Українського правопису».

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: очна (дистанційна в режимі реального часу)

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: дводенний  семінар

ОБСЯГ ПРОГРАМИ: 0,67 кредит ЄКТС

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ :

Тема 1. Мова як універсальний засіб спілкування. Основні норми сучасної української літературної мови

Тема 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Уживання сполучників «і», «й», «та», прийменників «у», «в» тощо

Тема 3. Особливості правопису й вимови слів українського походження відповідно до норм оновленого українського правопису. Уживання літери «и» на початку слова

Тема 4. Правопис та вимова слів і буквосполучень іншомовного походження

Тема 5. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові. Правопис власних назв (прізвищ, установ, організацій тощо). Уживання великої літри у власних назвах

Тема 6. Особливості вживання розділових знаків.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

Знання:    

-         основних  ознак і норм сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні;

-         засобів милозвучності української мови;

-         лексикології, лексичного значення слів, багатозначності;

-         способів творення іменників на означення осіб жіночої статі;

-         особливостей відмінювання власних назв і слів іншомовного походження;

-         правил написання й вимови запозичених слів, зокрема особливостей передачі буквосполучення th у словах грецького походження; w, th у словах англійського походження

Уміння:

-         правильно обирати й використовувати мовні засоби в діловому мовленні;

-         правильно утворювати іменники на означення осіб жіночої статі (фемінітиви) відповідно до норм нової редакції «Українського правопису»;

-         правильно передавати звукову форму та написання запозичених слів;

-         користуватися фаховими монографічними, навчальними та довідковими виданнями, словниками;

-         аналізувати своє та чуже мовлення, виявляти відхилення від мовних норм, застосовувати різні засоби для їх подолання.

Навички: 

-         використання засобів сучасної української літературної мови залежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення;

-         самостійного опрацювання навчальних посібників;

-         використання термінологічних, перекладних, електронних словників та іншої довідкової літератури.


Контактні номери телефонів: +3 (068 ) 17-17-433; (044) 223 49 24

Електронна пошта:  ukrainska_movavcpk@ukr.net

Додаткова інформація:


Контактні номери телефонів: +3 (068 ) 17-17-433; (044) 223 49 24

Електронна пошта:  ukrainska_movavcpk@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва, будинок 3а

Київ

4.9

відгуків: 67
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом