ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Практичні аспекти проходження служби в органах виконавчої влади

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, навичок державних службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в органах виконавчої влади.

Форма навчання - дистанційна (в режимі реального часу).

Тривалість програми та організація навчання - 2 дні.

Зміст програми:

Тема 1. Розвиток професійних компетентностей публічних службовців у період децентралізації публічного управління.

Тема 2. Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку.

Тема 3. Практичні питання проходження державної служби.

Тема 4. Підготовка проектів регіонального розвитку.

Тема 5. Специфіка писемної форми спілкування.

Очікувані результати навчання:

знання

принципів, моделей та інструментів місцевого економічного розвитку, їх застосування у конкретних ситуаціях;

конституційно-правових засад публічного управління;

уміння

застосовувати чинні закони і нормативно-правові акти в професійній діяльності з питань місцевого економічного розвитку;

навички

ідентифікації проблемних питань та факторів залучення інвестицій в місцевий економічний розвиток;

розробки проектів.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом