ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Практичні аспекти проходження служби в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Дана Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань управління людськими ресурсами за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад», Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та Центром експертизи доброго врядування Ради Європи

Мета програми – формування компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування щодо результативного та ефективного управління людськими ресурсами, включаючи здійснення набору і відбору на службу в органи місцевого самоврядування, розвиток професійної компетентності службовців, їх мотивацію, планування службової діяльності та оцінку її результатів, впровадження етичних стандартів та запобігання конфліктам.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання: норм законодавства, які регулюють питання управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування; практичних аспектів проходження служби в органах місцевого самоврядування, правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування; порядку проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування; інших інструментів прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

уміння: прогнозувати потреби в людських ресурсах; планувати кар’єру службовців місцевого самоврядування; організовувати проведення конкурсного відбору, стажування на посади в органах місцевого самоврядування

Додаткова інформація:

 Форма навчання: змішана (очна та дистанційна)

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Законодавчі та організаційні засади управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування України

Тема 2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, організація та проведення конкурсного відбору

Тема 3. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування та припинення служби. Планування кар’єри службовця місцевого самоврядування

Підсумковий контроль - тестування.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.6

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Луцьк, проспект Відродження, 24

Волинська

Інші навчальні заходи за цим напрямом