ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ

Практичні аспекти професійної діяльності старост територіальних громад області

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Реформа децентралізації призвела до значних змін у завданнях і функціях органів місцевого самоврядування, особливо в тих з них, що були утворені внаслідок об’єднання територіальних громад. Формування в Україні дієвого інституту старости реалізовується через професійне навчання лідерів місцевого розвитку, які здатні ефективно виконувати посадові обов’язки старост, використовуючи практичні уміння та навички, інноваційні інструменти управлінської діяльності, необхідні для закріплення на рівні територіальної громади досягнень реформи місцевого самоврядування.

Мета програми:

Розвиток професійної компетентності старост територіальних громад; отримання практичних знань про місце і роль інституту старости в системі сучасного місцевого самоврядування в Україні; оволодіння уміннями і навичками, необхідними для визначення основних ресурсів розвитку території старостинського округу та громади в цілому; відстоювання інтересів жителів села, селища, мешканців старостинського округу; вирішення актуальних проблем розвитку та ін.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 15 годин (0,5 кредита ЄКТС); самостійна підготовка - 5 годин (0,17 кредита ЄКТС).

Структура програми:

1. Вивчення ресурсів громади Сучасні підходи до розвитку ресурсів громади (аудиторні – 2 год.: практичне заняття).

2. Ефективна комунікація старости з мешканцями. Зв’язки з громадськістю у кризових і конфліктних ситуаціях. Запобігання виникненню конфліктів (аудиторні – 2 год.: практичне заняття).

3. Робота із зверненнями громадян в територіальній громаді (практичні аспекти) (аудиторні – 2 год.: практичне заняття).

4. Надання адміністративних послуг у громаді: компетентність старости у сфері надання адміністративних послуг (аудиторні – 2 год.: лекція-консультація).

5. Забезпечення захисту прав дітей, охорони материнства та дитинства відповідно до міжнародних стандартів. Організація надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у громаді (аудиторні – 2 год.: лекція).

6. Участь старост територіальних громад у розробці проектів регіонального розвитку. Залучення громадськості до написання і реалізації проектів розвитку (аудиторні – 2 год.: практичне заняття).

7. Наповнення бюджету: роль старости. Практика партисипативних бюджетів. Участь старости в процесі моніторингу, контролю, формування та використання бюджету в об’єднаних громадах (аудиторні – 1 год.: лекція).

8. Державна реєстрація статутів територіальних громад. Органи самоорганізації населення: правовий статус, порядок утворення та діяльність (аудиторні – 1 год.: практичне заняття).

9. Відкритість влади та доступ до публічної інформації (аудиторні – 1 год.: лекція - презентація)

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі мають знати:

- загальні питання реформування місцевого самоврядування в Україні, місце і роль інституту старости в системі сучасного місцевого самоврядування в Україні;

- методи і підходи ефективної комунікації старости з мешканцями громади для налагодження діалогу між громадою і старостою;

- законодавство України щодо реалізації права громадян на звернення;

- напрямки діяльності старости у покращенні якості надання адміністративних послуг населенню.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-використовувати сучасні технології і підходи у вивченні ресурсів громади для їх розвитку з метою залучення громадян до активної участі в розв'язанні місцевих проблем;

-організовувати роботу із зверненнями громадян відповідно до вимог законодавства України для підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та надання відповідей на інформаційні запити;

- визначати роль старости при виділення коштів на старостинські округи;

- брати участь у розробці проектів регіонального розвитку, використовувати сучасні техніки управління проектами, налагоджувати спілкування в громаді з реалізації проектних підходів для розвитку громади;

- створювати необхідні умови для забезпечення отримання адміністративних послуг жителями територіальних громад;

- забезпечити захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Організовувати надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у громаді.


Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: Старости територіальних громад.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом