ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ

Практичні аспекти професійної діяльності старост територіальних громад області

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

Мета програми: розвиток професійної компетентності, отримання знань про місце і роль інституту старости в системі сучасного місцевого самоврядування в Україні; оволодіння уміннями і навичками, необхідними для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків на службі в органах місцевого самоврядування на посаді старости в умовах децентралізації влади та проведення інших системних реформ.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 30 годин (1 кредит ЄКТС), у тому числі: дистанційне заняття (онлайн) – 22 години; самостійна підготовка - 8 годин.

Структура програми:

1.  Державна політика України у сфері запобігання корупції. Конфлікт інтересів: особливості врегулювання для старост. Методика подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, через систему електронного декларування - (дистанційні (онлайн) – 2 год.,самостійні – 1 год.)

2.  Методика подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, через систему електронного декларування (дистанційні (онлайн) – 2 год.,самостійні – 1 год.)

3.  Робота із зверненнями громадян в територіальній громаді (практичні аспекти) - (дистанційні (онлайн) – 2 год.,самостійні – 1 год.)

4.   Участь старости у розробці проектів регіонального розвитку. Залучення громадськості до написання і реалізації проектів розвитку - (дистанційні (онлайн) – 2 год.)

5.    Забезпечення захисту прав дітей, охорони материнства та дитинства відповідно до міжнародних стандартів. Організація надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у громаді – (дистанційні (онлайн) – 2 год.)

6.    Вивчення ресурсів громади. Сучасні підходи до розвитку ресурсів громади - (онлайн) – 2 год.,самостійні – 1 год.)

7.    Ефективна комунікація старости з мешканцями. Зв’язки з громадськістю у кризових і конфліктних ситуаціях. Запобігання виникненню конфліктів - (дистанційні (онлайн) – 2 год.)

8.   Благоустрій села. Поводження з побутовими відходами. Енергоефективність. Способи енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії - (дистанційні (онлайн) – 2 год.,самостійні – 1 год.)

9.   Участь старости у підготовці проекту бюджету громади в частині фінансування програм розвитку старостинського округу - (дистанційні (онлайн) – 2 год., самостійні – 1 год.)

10.  Порядок вчинення нотаріальних дій сільськими старостами- (дистанційні (онлайн) – 2 год., самостійні – 1 год.)

11.   Вихідне комплексне тестування(дистанційні (онлайн) – 2 год., самостійні – 1 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-  питання реформування місцевого самоврядування в Україні, місця і ролі інститут старости в системі сучасного місцевого самоврядування в Україні;

-  методи і підходи ефективної комунікації старости з мешканцями громади для налагодження діалогу між громадою і старостою;

-   законодавство України щодо реалізації права громадян на звернення;

-   ролі і повноважень старости у наповненні бюджету громади;

-   порядок вчинення нотаріальних дій сільськими старостами.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: старости територіальних громад


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші програми за цим напрямом