ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Практичні аспекти організації діяльності державних службовців

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, навичок державних службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в органах влади.

Форма навчання - дистанційна в синхронному режимі (в режимі реального часу).

Тривалість програми та організація навчання - 3 дні.

Зміст програми:

Тема 1. Основні вимоги до ведення діловодства в органах влади.

Тема 2. Організація контролю за виконанням вхідних та розпорядчих документів і запровадження системи внутрішнього контролю в органах влади.

Тема 3. Особливості роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади.

Тема 4. Відкритість та прозорість органів влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації.

Тема 5. Нормативно-правова, науково-методична та інформаційна організація діловодства і архівної справи в органах влади.

Тема 6. Актуальні питання змін до Закону України «Про державну службу».

Тема 7. Практичні аспекти вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Тема 8. Е-декларування: практичні аспекти.

Тема 9. Професійна культура та етикет публічного службовця.

Тема 10. Нормативно-правове регулювання системи запобігання корупції в Україні.

Тема 11. Специфіка писемної форми спілкування.

Тема 12. Розвиток електронного врядування та електронної демократії в Україні.

Тема 13. Психологічні аспекти ефективної комунікації.

Очікувані результати навчання:

знання

норм чинного законодавства, які регулюють питання проходження державної служби;

антикорупційного законодавства;

уміння

налагоджувати ефективну комунікацію;

володіти нормами культури писемного ділового мовлення;

навички

роботи з розділами електронної декларації;

забезпечення своєчасного та належного виконання документів. 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом