ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Практичні аспекти діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, навичок державних службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в органах виконавчої влади.

Форма навчання - дистанційна (в режимі реального часу).

Тривалість програми та організація навчання - 2 дні.

Зміст програми:

Тема 1. Актуальні питання змін до Закону України «Про державну службу».

Тема 2. Розвиток професійних компетентностей публічних службовців у період децентралізації публічного управління.

Тема 3. Організація діловодства архівної справи у відділах ведення Державного реєстру виборців.

Тема 4. Співпраця відділів ведення Державного реєстру виборців з територіальними підрозділами Державної міграційної служби та органами Державної реєстрації актів цивільного стану в Хмельницькій області при веденні Реєстру.

Тема 5. Виборчий кодекс України: основні положення організації та проведення місцевих виборів.

Тема 6. Специфіка застосування нововведень до українського правопису.

Тема 7. Запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Дотримання норм культури ділового спілкування.

Очікувані результати навчання:

знання

норм чинного законодавства, які регулюють питання проведення місцевих виборів, ведення Державного реєстру виборців;

порядку проходження державної служби;

уміння

застосовувати норми чинного виборчого законодавства;

демонструвати компетентність і грамотність при роботі з Державним реєстром виборців;

навички

організації діловодства архівної справи у відділах ведення Державного реєстру виборців;

взаємодії з територіальними підрозділами Державної міграційної служби та органами Державної реєстрації актів цивільного стану;

правильної організації та проведення місцевих виборів.
Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.53

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом