ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Практичне застосування антикорупційного законодавства

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення у працівників структурних підрозділів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області з питань запобігання та виявлення корупції в органах влади, необхідного рівня знань щодо функціонування та організації роботи державних службовців категорій посад «Б», «В» з питань запобігання та виявлення корупції

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Зміни, внесені до Закону України «Про запобігання корупції»

Тема 2. Запобігання і врегулювання конфлікту інтересів в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування

Тема 3. Відповідальність за вчинення різних видів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

Тема 4. Основні помилки при поданні декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції;

обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;

ознак типових злочинів у сфері службової діяльності;

причин, що породжують корупцію в органах державної влади;

вимог щодо фінансового контролю за майном, доходами, витратами і зобов’язаннями фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

міри відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

основних вимог та принципів інформаційних відносин, сучасної організації державного та громадського контролю, взаємодії органів влади з громадськістю у заходах щодо запобігання корупції;

щодо адміністративно-правових засад регулювання етики поведінки державних службовців та розробки етичних стандартів публічної діяльності;

особливостей подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

уміння:

визначати напрями удосконалення роботи з попередження проявів корупції в органах влади;

планувати роботу із запобігання корупції в органах влади;

здійснювати логічний та арифметичний контроль декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

готувати інформацію про проведену роботу щодо запобігання корупції в юридичних особах;

виявляти та врегульовувати конфлікт інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

оцінювати діяльність державних органів щодо дотримання Закону України «Про запобігання корупції»;

реагувати на прояви корупції при проходженні державної служби.

навички:

здійснення контролю за виконанням законів у сфері запобігання корупції;

організації роботи щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та координації цієї діяльності з правоохоронними органами;

врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

щодо своєчасності, правильності і повноти подання та заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

уникнення конфлікту інтересів при вступі та проходженні державної служби.

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом