ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

                   засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

                   підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

                   розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Структура програми:

1. Основні форми корупції та причини їх виникнення в Україні: Поняття корупції. Суб’єкти корупції. Основні форми корупції. Передумови виникнення корупції. Причини виникнення корупції: політичні, економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні.

  2. Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадського суспільства:  Середовище партнерства держави та підприємництва. Громадські об’єднання підприємців як посередники між владою та бізнесом. Соціальне партнерство та відповідальність бізнесу.

3. Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці української держави: Загальні характеристика корупційної ситуації. Оцінка ефективності державної політики у сфері запобігання та протидії корупції. Актуальні проблеми запобігання корупції.

4. Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування:    Поняття, сутність, методи психологічного впливу при роботі з персоналом. Поняття і сутність психологічного контакту. Використання маніпулятивних тактик спілкування керівником, на якого покладено функції боротьби з корупцією. Використання маніпуляційних тактик  спілкування в процесі виявлення осіб, схильних до корупційних діянь. Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом