ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 6-9 ГРУПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОСАДИ ЯКИХ ВІДНЕСЕНІ ДО П’ЯТОЇ-СЬОМОЇ КАТЕГОРІЇ ПОСАД В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

підвищення кваліфікації державних службовців 6-9 групи оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета короткострокової програми підвищення кваліфікації спеціалістів з питань запобігання корупції – розвиток професійної компетентності державних службовців, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про модернізацію державного управління та реформування системи місцевого самоврядування в Україні, вироблення умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації на регіональному рівні політичних, економічних та соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в сучасну європейську країну

Форма навчання: Очна


Обсяг програми: Обсяг часу короткострокової програми становить 1 кредит ЄКТС (30 години) з урахуванням аудиторних занять і самостійної роботи, з них 0,67 кредиту ЄКТС (20 години) аудиторних занять.

Тривалість аудиторної і самостійної навчальної роботи  не повинна перевищувати 10 академічних годин на день (0,3 кредиту ЄКТС).

Структура програми :

М1

Державна політика України у сфері запобігання корупції

1

Корупція як суспільне соціально-політичне явище: сутність, особливості прояву та шляхи подолання

2

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків

М2

Антикорупційне законодавство України

1

Основні нормативно-правові акти антикорупційного законодавства України

2

Міжнародні нормативно-правові акти з питань протидії корупції

М3

Корупційні ризики в діяльності державних службовців

1

Корупційні ризики. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

2

Розробка заходів щодо усунення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

М4

Оновлення влади та антикорупційна реформа

1

Державна політика щодо обмежень і заборон публічним службовцям

2

Правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації): зарубіжний і український досвід

М5

Превентивні антикорупційні механізми: види та порядок застосування

1

Обмеження щодо використання службового становища

2

Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

 

Очікувані результати: Очікуваними результатами навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції є відповідні знання і вміння слухачів.

Так, слухач повинен знати:

 • основні підходи до визначення поняття «корупція»;
 • основи державного управління у сфері запобігання корупційним правопорушенням;
 • нормативно-правові акти, що в комплексі забезпечують єдність підходів до проведення державної політики з питань запобігання корупції в органах публічної влади;
 • основні корупційні ризики в діяльності публічних службовців та засоби їх усунення;
 • загальні засади урегулювання конфлікту інтересів на державній службі /службі в органах місцевого самоврядування;
 • механізми залучення громадськості до заходів із запобігання корупції.

           Слухач повинен уміти:

 • аналізувати, узагальнювати й розкривати зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України;
 • визначати ознаки і склад корупційних правопорушень, враховувати в професійній діяльності превентивні антикорупційні механізми;
 • підвищувати рівень володіння навичками системного стилю мислення щодо організації протидії корупції в органах публічної влади;
 • дотримуватися засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
 • використовувати набуті вміння та знання в практичній діяльності публічного службовця, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави;
 • досліджувати головні засоби організації протидії системній корупції.

 

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський, 8

Кіровоградська

Інші навчальні заходи за цим напрямом