ПЕРСОНАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Персональна ефективність на державній службі

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета програми: Ознайомлення фахівців державних органів із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, розстановки пріоритетів, навчити підвищувати рівень мотивації та ефективності прийнятих рішень і виконання поточних завдань, що дозволить публічним службовцям опанувати інструментарій в області організації та ефективного використання часу, а також допоможе навчитись ефективно мислити і доносити свою позицію адресатові,  та сприятиме розвитку критичного мислення і логіки.

 

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

-особиста та управлінська ефективність;

-прийняття ефективних рішень;

-критичне мислення;

-цифрові навички.


Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В» та посадові особи місцевого самоврядування.

Обсяг програми: 1 кредит  ЄКТС.

Тривалість програми:

До трьох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі, один день дистанційно в режимі реального часу.


За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

-загальної концепції тайм-менеджменту;

-принципів та методів управління часом;

-процесів планування часу на особистому рівні;

-поняття критичного мислення і законів логіки;

-методів сприйняття інформації.

Уміння:

-визначати ресурси свого часу на вирішення поточних завдань;

-розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці;

-розпізнавати маніпуляцій у особистому та робочому просторі;

-використовувати методи сприйняття інформації для підвищення власної ефективності.

Навички:

-використання інструментів оптимізації використання часу і в особистому і в робочому просторі;

-користування базами даних та інформаційними порталами, з метою збільшення власної продуктивності;

-застосування критичного мислення для удосконалення власних компетентностей.

 

Структура програми:

Тема 1.1. Тайм-менеджмент як основна складова  персональної ефективності.

Тема 1.2. Аналіз використання часу. Самоменеджмент.

Тема 1.3. Ціле покладання. Принципи та правила досягнення поставлених цілей.

Тема 1.4. Прийняття рішень.

Тема 1.5. Принципи і правила планування часу.

Тема 1.6. Хронометраж. Формула ефективного робочого дня.

Тема 1.7. Методи управління часом.

Тема 1.8. Тайм-менеджмент в командній роботі.

Тема 1.9. Поглиначі часу і як з ними боротись. Прокрастинація.

Тема 1.10. Організація контролю над часом.

Тема 2.1. Сприйняття інформації.

Тема 2.2. Природа фейків та як їх розпізнати.

Тема 2.3. Маніпуляції та як від них захиститись.

Тема 2.4. Експертність та поняття компетентності.

Тема 2.5. Інформування і пропаганда.

Тема 2.6. Робота з відкритими даними.

Тема 2.7. Формальна логіка.

Тема 2.8. Критичне мислення.

Тема 2.9. Інструменти розвитку критичного мислення.

Тема 2.10. Види медіа, як побудувати свою культуру споживання.


Дистанційний онлайн-курс складається з двох тем:
Тайм-менеджмент у публічному управлінні https://eduhub.in.ua/courses/taym-menedzhment-u-publichnomu-upravlinni-1
Критичне мислення і інформаційна культура https://eduhub.in.ua/courses/scorm-kurs-12-kritichne-mislennya-i-informaciyna-kultura


Для успішного проходження навчання за програмою необхідно:
отримати два електронні сертифікати про проходження дистанційної частини курсу в асинхронному режимі за темами «Тайм-менеджмент у публічному управлінні» та «Критичне мислення і інформаційна культура» та надіслати що є передумовою допуску до підсумкового контролю в режимі реального часу – для проходження електронного тестування.

Навчання в режимі реального часу – надається  доступ до навчальної платформи Moodle


Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.


Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, Леся Миколаївна, +38 (093) 364-50-17 Вікторія Леонідівна

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua

На 18 січня 2021 року група набрана !!!


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом