ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

 

Загальна короткострокова програма (сертифікатна)

 

Опис програми: опанування програмою має забезпечувати необхідний рівень сформованості знань і умінь. Вимоги до знань і умінь слухачів:

 

Мета програми: формування у слухачів загальних уявлень про сутність, особливості та становлення парламентаризму, демократії як суспільного ідеалу і політичної практики, політичних партій як елементу парламентаризму, виборів як атрибуту представницької демократії.

 

Форма навчання: очна (денна), дистанційна.

 

Обсяг програми: 10 год. (0,33 кредити ЄКТС).

 

Цільова аудиторія: державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники, посадові особи місцевого самоврядування.

 

Структура програми

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Лекція. Поняття парламентаризм, парламентаризм як форма суспільного співжиття. Типи парламентаризму

2

2.

Лекція. Вибори як атрибут парламентаризму. Демократичні принципи виборів

2

3.

Лекція. Демократія як суспільний ідеал і політичний режим

2

4.

Дискусія. Характеристика основних партійних систем. Поняття партійної системи. Характеристика різновидів партійних систем. Зародження та розвиток багатопартійності в Україні.

4

Всього:

10

Додаткова інформація:

https://btsau.edu.ua/

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації Білоцерківського НАУ або з виїздом викладачів на базу замовників.Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Білоцерківський НАУ, пл. Соборна 5/1, Біла Церква

Київська

Інші програми за цим напрямом