ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Особливості проходження державної служби

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 14 лютого 2022 р. № 11-22
Напрям:
 • Управління персоналом на державній службі
Компетентності:
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Професійні знання
 • Управління організацією роботи
 • Управління персоналом

Опис програми:

ОПИС ПРОГРАМИ:

Загальна мета: Оновлення та поглиблення знань з питань законодавства про державну службу, необхідних для ефективного виконання завдань, формування навичок дотримання існуючих процедур та особливостей правового регулювання проходження державної служби

Перелік професійних компетентностей:

професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи публічного управління та адміністрування; 

управління організацією роботи та персоналом;

виконання на високому рівні поставлених завдань.

Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

Тривалість програми: 2 дні

Форма навчання: дистанційна, онлайн. Навчання в синхронному режимі (реального часу)

Структура програми:

Тема 1. Особливості правового регулювання проходження державної служби

Тема 2. Формування та реалізація державно-службових відносин

Тема 3. Службова кар’єра

Тема 4. Оцінювання результатів службової діяльності

Тема 5. Актуальні питання щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця

Тема 6. Теоретичні основи корупції та правові положення її запобігання у системі державної служби

Тема 7. Управління персоналом у системі менеджменту органу влади

Очікувані результати навчання:
 
знання:
* законодавства про державну службу;
антикорупційного законодавства України;
особливостей проходження державної служби;
* методики складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;
* порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
* концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом.
 
уміння:
* застосовувати у професійній діяльності знання законодавства про державну службу;
* забезпечувати повне, своєчасне і якісне виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;
* здійснювати контроль стану виконання завдань та повноважень службової діяльності державного службовця;
* оцінювати результативність управління персоналом.
 
навички:
* формування та реалізації державно-службових відносин;
* складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;
* проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
організації професійного навчання (в т.ч. самоосвіти) державних службовців; 
* виявлення та запобігання проявам корупції під час службової діяльності.
 
Назва вебплатформи через яку здійснюватиметься дистанційне навчання: Платформа для організації відеоконференцій ZOOM
 
 
 

Додаткова інформація:

Умови навчання


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Залишилося 4 місць з 50.

Викладачі на курсі

 • 4.8

  відгуків: 4

  Яцик Сергій кандидат наук

  09.2012 – по даний час за сумісництвом – викладач Житомирського регіонального центру підвищення кваліфікації Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради 03.2019 – по даний час – радник Житомирського міського голови з питань публічності, підзвітності та запобігання корупції 02.-03.2019 ; 09.-10.2019; 08.-09.2020 – тренер Центру управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК з навчання членів територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (2019); виборів до Верховної Ради України (2019); місцевих виборів (2020). 09.2018–10.2018 – тренер Житомирського обласного центру зайнятості. 09.2017–12.2018 – доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка» 09.2015–08.2017 – доцент кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України 09.2004 – 08.2015 – викладач, завідувач кафедри філософії та соціальних дисциплін Житомирської філії Університету сучасних знань Детальніше
 • 4.9

  відгуків: 89

  Черниш Роман доктор філософії / доктор мистецтва

  З 2015 року на системній основі викладаю курс авторських лекцій на базі Житомирського регіонального центру підвищення кваліфікації Житомирської ОДА та Житомирської обласної радина тему: «Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних діянь», «Особиста безпека в мережі Інтернет», «Фейки та способи протидії» тощо. Проводжу тематичні заняття з основ протидії всім формам корупції з державними службовцями Житомирської міської ради. В січні 2016р., після проходження відповідного фахового відбору, залучався до підготовки патрульних поліцейських м. Житомира. Викладав курс: «Корупція: протидія та відповідальність». З 2018 р. залучаюся в якості спікера для проведення навчальних занять із вищевказаної та інших проблематик в Школі місцевого самоврядування при Житомирській міській раді. Обіймаю посаду доцента однієї із кафедр Навчально-наукового інституті інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій Національної академії СБ України Детальніше
Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

5

відгуків: 34
Рейтинг навчального заходу
 • Програма є практико-орієнтованою 5
 • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом