ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ PYTHON (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Основи програмування на мові Python (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування компетентностей щодо застосовування інструментарію мови програмування Python для побудови віконних додатків автоматизації вирішення економічних задач та обробки даних.

Основними завданнями програми є дати теоретичну та практичну підготовку з основ функціонального та об’єктно-орієнтованого програмування на мові Python, зокрема:

-     отримання знань щодо принципів та основ об’єктно-орієнтованого програмування;

-     отримання знань щодо основних синтаксичних конструкцій мови Python;

-     отримання вміння застосовувати найважливіші функції стандартних бібліотек мови Python;

-     отримання знань щодо основ методології розробки програмного забезпечення;

-     отримати вміння складати програми мовою Python, застосувати грамотний стиль програмування;

-     набуття навичок щодо програмної реалізації алгоритму у вигляді окремої програми, виділяти загальні методи обробки даних у окремі процедурні блоки та запрограмувати їх використовуючи базу даних SQLite;

-     отримання вміння застосовувати бібліотеку Tkinter для розробки віконних додатків.

Об’єкт мова програмування Python, база даних SQLite.

Предмет основні алгоритмічні структури та бібліотеки мови Python для побудови віконних додатків та роботи з базами даних.

Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його добору. Під час підвищенням кваліфікації передбачається систематизувати знання слухачів, пов’язані із застосовування інструментарію мови програмування Python для побудови віконних додатків для вирішення економічних задач та обробки даних.

Структура програми

 

з/п

теми

 

Назви

тем

Загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

Розподіл часу

Дистанційні заняття (години/ кредити ЄКТС)

Самостійна робота (години / кредити ЄКТС)

Т. 1

Знайомство з мовою Python.

Змінні та оператори

5

4

1

Т. 2

 

Умовні оператори та цикли.

Робота з математичними функціями.

10

8

2

Т. 3

Списки, кортежі, множини і словники. Обробка винятків

7

6

1

Т. 4

Основи об'єктно-орієнтованого програмування

6

4

2

Т. 5

Робота в Python з базою даних SQLite

8

6

2

Т. 6

Бібліотека Tkinter. Основи розробки віконних додатків.

Компоненти і допоміжні класи

14

12

2

Всього годин за програмою

50 / 1,67

40

10

Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1.67

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
25 Січня 2021 29 Січня 2021 16 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

Інші навчальні заходи за цим напрямом