ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЩОДО ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Основні завдання органів пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань виплати пенсій

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:

30 годин (1 кредит ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 21 годин; самостійна підготовка - 9 годин.

Структура програми:

1. Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань виплати пенсій (аудиторні – 1 год.)

2. Дотримання норм законодавства щодо виплати пенсій (аудиторні – 1 год.)

3. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у роботі працівників головного управління (аудиторні – 1 год.)

4. Особливості опрацювання особових рахунків засобами ППВП (аудиторні –1 год.)

5. Порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв’язку (аудиторні – 1 год.)

6. Окремі питання з виплати пенсій через установи уповноважених банків (аудиторні – 1 год.)

7.  Опрацювання списків померлих громадян за протоколами звірки РЗО (аудиторні – 1 год.)

8.  Організація роботи щодо утримання переплат пенсій, їх обліку та списання (аудиторні – 1 год.)

9.  Виплата пенсії, допомоги на поховання внутрішньо переміщеним особам (аудиторні – 1 год.)

10. Основні роботи з програмним забезпеченням для формування електронних документів, що використовуються в органах ПФУ (аудиторні – 1 год.)

11.  Новітні технології та сервіси Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

12.  Виконання робіт у ППВП, пов’язаних з формуванням виплатних документів (аудиторні – 1 год.)

13.  Рекомендації щодо роботи з внутрішніми документами у підсистемі «Документообіг» (аудиторні – 1 год.)

14. Культура ділового мовлення.Ділове листування. Новий український правопис (аудиторні – 2 год.)

15.  Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі (аудиторні – 2 год.)

16.  Здоровий спосіб життя (аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:       

 За результатами навчання слухачі мають знати:

-організаційні засади функціонування управління з питань виплати пенсій;

-порядк встановлення до пенсій надбавок, доплат, підвищень, додаткової пенсії;

-порядк подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

-загальні правила оформлення документів.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників із питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

-визначати та вирішувати актуальні питання щодо оформлення, фінансування та виплати пенсій;

рганізовувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Працівники управління з питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом