ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЩОДО ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Основні завдання органів Пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Пенсійна система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання сприяє підвищенню рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.

Додаткова інформація:

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань виплати пенсій.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 60 годин (2 кредита ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 48 годин; самостійна підготовка - 12 годин.

Структура програми:

Модуль 1.  Організаційні засади функціонування управління з питань виплати пенсій

1. Організація роботи органів Пенсійного фонду України щодо виконання законодавства про пенсійне забезпечення. Пріоритетні завдання відділів з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

2. Організаційні засади функціонування управління з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

3. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в роботі спеціалістів з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

4. Застосування норм Закону України «Про державну службу» (аудиторні – 1 год.)

Модуль 2.  Питання оформлення, фінансування та виплати пенсій

1. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (аудиторні – 2год.)

2. Порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв’язку (аудиторні – 1 год.)

3. Окремі питання з виплати пенсій через установи уповноважених банків (аудиторні – 1 год.)

4.  Виплата пенсії, допомоги на поховання внутрішньо переміщеним особам (аудиторні – 1 год.)

5.  Дотримання норм законодавства щодо перерахування коштів установам, в яких знаходяться особи на повному державному утриманні (аудиторні – 1 год.)

6.  Загальні правила оформлення документів (аудиторні – 1 год.)

7.  Окремі питання судової практики з питань пенсійного забезпечення. Порядок взаємодії спеціалістів юридичного управління та управління з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

8.  Порядок відрахування з пенсій по виконавчих документах (аудиторні – 1 год.)

9.  Організація роботи щодо утримання переплат пенсій, їх обліку та списання (аудиторні – 1 год.)

10. Особливості опрацювання виконавчих документів засобами ППВП (аудиторні – 1 год.)

11.  Підготовчі роботи для нарахування пенсій. Порядок роботи з ІПС (аудиторні – 1 год.)

12.  Рекомендації щодо роботи з внутрішніми документами у підсистемі «Документообіг» (аудиторні – 2 год.)

13.  Окремі питання захисту інформації в органах Пенсійного Фонду (аудиторні – 1 год.)

14.  Організація роботи відділів управління щодо нарахування пенсій на виконання рішень судів. Ведення реєстру судових рішень (аудиторні – 1 год.)

15.  Опрацювання списків померлих громадян, які надаються відділами реєстрації актів громадянського стану, та за протоколами звірки РЗО (аудиторні – 1 год.)

16.   Виплата допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (аудиторні – 1 год.)

17.   Організація роботи відділів з виплати пенсій щодо формування звітності по виплаті пенсій та допомоги (аудиторні – 2 год.)

18.   Виконання робіт в ППВП, пов’язаних з формуванням виплатних документі (аудиторні – 1 год.)

19.   Основні роботи з програмним забезпеченням для формування електронних документів, що використовуються в органах ПФУ (аудиторні – 2 год.)

20.  Порядок сплати страхових внесків, відшкодування підприємствами витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (аудиторні – 1 год.)

21.   Взаємодія фінансово-економічного управління головного управління з відділом з питань виплати пенсій(аудиторні – 1 год.)

Модуль 3. Ключові компетентності

1.     Культура ділового мовлення. Ділове листування. Новий український правопис (аудиторні – 4 год.)

2.    Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі (аудиторні – 2 год.)

3.    Побудова ефективних комунікацій в управлінській діяльності (аудиторні – 4 год.)

4.    Здоровий спосіб життя (аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-організаційні засади функціонування управління з питань виплати пенсій;

-порядок встановлення до пенсій надбавок, доплат, підвищень, додаткової пенсії;

-порядк подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

-загальні правила оформлення документів.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників із питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

-визначати та вирішувати актуальні питання щодо оформлення, фінансування та виплати пенсій;

рганізовувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Керівники, спеціалісти з питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом