ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Основні напрямки децентралізації влади в Україні

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

розвиток професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, оновлення та розширення їх знань щодо основних напрямків децентралізації влади в Україні, у тому числі фінансової, вироблення умінь та навичок результативного виконання завдань в умовах здійснення децентралізації влади в Україні.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми27 годин (0,9 кредити ЄКТС), в тому числі: аудиторні заняття − 22 години (0,73 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 5 годин (0,17 кредити ЄКТС).

 

Структура програми

1.      Теоретичні засади децентралізації.

2.      Європейська хартія місцевого самоврядування.

3.      Зарубіжний досвід децентралізації влади.

4.      Конституційно-правові засади місцевого самоврядування: загальна характеристика.

5.      Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

6.      Спроможність територіальних громад як ключова мета децентралізації.

7.      Фінансова децентралізація через призму місцевих бюджетів.

8.      Джерела фінансування розвитку громади.

9.      Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування.

 

Очікувані результати:

за результатами навчання слухачі повинні знати:

-  сутність поняття «децентралізація» та її складових;

-  положення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;

-  конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні;

-  основні принципи Європейської Хартії місцевого самоврядування;

-  механізми реалізації права на місцеве самоврядування;

-  функції і повноваження органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади;

-   підходи до організації взаємодії з інститутами громадянського суспільства у процесах формування і розвитку територіальних громад;

-   інструменти муніципальної консолідації;

-   сутність фінансової децентралізації;

-   механізми стратегічного планування та старт-спеціалізації громади;

-   шляхи зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування;

-   зарубіжний досвід децентралізації влади.

за результатами навчання слухачі повинні вміти:

-   застосовувати механізми реалізації права на місцеве самоврядування;

-   здійснювати управління проектами, стратегічне планування та старт-спеціалізацію громади;

-   використовувати форми взаємодії з громадськістю задля підвищення  здатності мешканців громади, громадських організацій, бізнесу щодо участі в управлінні місцевими справами;

-   забезпечувати діджиталізацію, електронний документообіг та інструменті електронної демократії;

-   застосовувати зарубіжний досвід децентралізації влади.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: перші заступники та заступники голів райдержадміністрацій; державні службовці місцевих органів виконавчої влади та посадові особи місцевого самоврядування


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.9

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Харків, просп. Московський, 75

Харківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом