ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Організаційна робота в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

1. Загальна інформація

Назва програми 

Організаційна робота в органах місцевого самоврядування

Тип програми за змістом 

спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

очна (денна) або дистанційна 


Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування 


Передумови навчання за програмою 


освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня;

опрацювання відповідних нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування стосовно повноважень керівника апарату ради та повноважень організаційних відділів


Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Обсяг програми


0,27 кредитів ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання


1 день

Мова(и) викладання

українська мова


Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які ) охоплює програма

з питань публічного управління;

розвитку територіальних громад


Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання у сфері регулювання діяльності посадової особи місцевого самоврядування;

з питань публічного управління;

виконання на високому рівні поставлених завдань та запитів громадян у сфері демократичного врядування

2.Загальна мета

Формування професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування з питань планування та здійснення організаційної роботи в раді


3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання 

сучасних конституційно-правових засад здійснення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;

аспектів здійснення професійної діяльності у сфері місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, задоволення інтересів громадян і громад;

напрямів організаційної роботи в органах місцевого самоврядування;

принципів комунікації органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації;

підходів до удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

уміння 

застосовувати нормативно-правові акти з метою реалізації реформи  децентралізації влади у державі;

здійснювати аналіз процесів реформування розвитку місцевого самоврядування в Україні;

застосовувати закони та нормативні акти з метою додержання інтересів територіальних громад, прав та законних інтересів громадян;

організовувати роботу виконавчого комітету місцевої ради відповідно до чинного законодавства;

аналізувати сучасний стан та визначати напрямки удосконалення роботи органів місцевого самоврядування

навички

роботи з нормативно - правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;

роботи з міжнародно-правовими актами у сфері  місцевого самоврядування;

здійснення реформи децентралізації влади у державі, адаптації в Україні європейської моделі місцевого самоврядування, здійснення реформування служби в органах місцевого самоврядування;

документального забезпечення діяльності виконкому місцевої ради


Додаткова інформація:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Реформування місцевого самоврядування у процесі реалізації політики децентралізації в Україні 

Тема 2. Організаційна робота в органах місцевого самоврядування: забезпечення відкритості та прозорості

Тема 3. Організація роботи органу місцевого самоврядування

Тема 4. Організаційне та правове забезпечення діяльності виконкому місцевої ради

Тема 5. Документальне забезпечення діяльності виконкому місцевої ради

Тема 6. Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю


https://drive.google.com/file/d/1ncKXipj_G0cafi0gEf195TMLtiAbuIrv/view?usp=sharing

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

76018, Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

Івано-Франківська