ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ҐРУНТІВ

Організація та здійснення інструментально-лабораторного контролю ґрунтів

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

Загальна мета програми:

Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування, використання та охорони земель

 

За результатами навчання слухачі отримають:

знання:

- про фундаментальні та прикладні аспекти наук про використання та охорону земель;

- про основні засади сталого розвитку та державної екологічної політики;

- про нормативно-правове та методичне забезпечення здійснення  інструментально-лабораторного контролю ґрунтів, сучасні методи вимірювань та обладнання для визначення складу забруднення ґрунтів;

- про принципи організації та здійснення інструментально-лабораторний контроль стану ґрунтів, управління ресурсами та персоналом, основні підходи до прийняття рішень.


Уміння:

 

 - оцінювати екологічні ризики спричинені суб’єктами господарювання внаслідок забруднення та засмічення земель;

- організовувати та здійснювати інструментально-лабораторний контроль стану ґрунтів;

- уміти виконувати відбір проб та визначати забруднюючі речовини у ґрунтах, оформляти акти відбору проб та протоколи вимірювань;

 

Навички:

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища, зокрема у сфері використання та охорони земель;

- володіти основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки стану ґрунтів, організації та здійснення інструментально-лабораторного контролю ґрунтів, в тому числі при здійсненні управлінської діяльності; 

- здатність вживати заходи впливу у разі виявлення порушень вимог законодавства про використання та охорону земель.


 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2

Київ

Інші програми за цим напрямом