ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Організація діяльності голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників
Компетентності:
  • Аналіз політики та планування заходів з її реалізації
  • Ефективність аналізу та висновків
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

Загальна мета програми - Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

За результатами навчання слухачі отримають:

знання про: - фундаментальні та прикладні аспекти наук про довкілля; - основні концепції природознавства та сталого розвитку; - новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень; - принципи управління ресурсами та персоналом, основні підходи до прийняття рішень.

Уміння оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог. Уміти оцінювати та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природне середовище. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

Навички демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища. Володіти основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля. Здатність вживати заходи впливу у разі виявлення порушень вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля.

Додаткова інформація:

Програма розрахована на 30 академічних годин (24 год. – аудиторних занять,6 год. – самостійна робота слухача) (1 кредит ЄКТС).

Тривалість програми та організація навчання - 3 дні (30 годин)


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Додаткові матеріали з якими необхідно ознайомитися до курсу

Місце проведення навчання

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2

Київ

Інші програми за цим напрямом