ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ, ЗАХИСТ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Організація та здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета програми:

Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

 

За результатами навчання слухачі отримають:

знання:

– основні засади сталого розвитку державної екологічної політики України;

– норми Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів, що стосуються  діяльності державних службовців в Україні;

– основні завдання державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– статус державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища, його права і обов’язки при здійсненні державного контролю у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– статус громадського інспектора з охорони довкілля, його права і обов’язки при здійсненні контролю у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– методологію проведення інспекторських перевірок та застосування заходів впливу до порушників законодавства України про охорону, захист, використання та відтворення лісів; фундаментальні та прикладні аспекти наук про довкілля;

- основні концепції природознавства та сталого розвитку;

- новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень;

- принципи управління ресурсами та персоналом, основні підходи д прийняття рішень.


Уміння:

 

– аналізувати та застосовувати норми законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері державного контролю за дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– виявляти суперечності та прогалини правового регулювання у сфері державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів та уміти готувати пропозиції щодо усунення цих суперечностей;

– планувати, організовувати та здійснювати перевірку суб’єкта господарювання щодо дотримання вимог законодавства України у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– узагальнювати та оформляти результати перевірки та підготовку приписів щодо усунення недоліків у дотриманні вимог законодавства суб’єктами господарювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– виявляти порушення законодавства України у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

– вживати заходів впливу до порушників законодавства України у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

 

Навички:

Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів охорони, захисту, використання та відтворення лісів. 

Володіти знаннями про основні завдання державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Здатність вживати заходів впливу до порушників законодавства України у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів.


 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом