ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Організація роботи зі зверненнями громадян. Доступ до публічної інформації.

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

розвиток компетентностей публічних службовців, необхідних для відповідальної взаємодії з фізичними та юридичними особами, формування базових засад інформаційної грамотності, вдосконалення організації роботи та контролю, навичок комунікації та взаємодії, запобігання дискримінації.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Основні вимоги та порядок виконання нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян. Проведення моніторингу та контролю у сфері звернень громадян.

2. Ведення діловодства за зверненнями громадян. Організація особистих прийомів громадян, роботи телефонних «гарячих ліній» та «телефону довіри». Аналітична робота.

3. Правовий режим інформації з обмеженим доступом. Проведення «трискладового тесту».

4. Загальні засади доступу до публічної інформації. Визначення видів інформації.

5. Практика реалізації права громадян на доступ до публічної інформації. Запобігання дискримінації у сфері роботи зі зверненнями громадян та під час доступу до публічної інформації.

   За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

   Очікувані результати:

   1. знання:

   • основ роботи зі зверненнями громадян, запитами на доступ до публічної інформації та особливостей здійснення контролю за строками їх опрацювання;
   • сутності понять «звернення», «запит», «прийом громадян», «гаряча лінія», «телефон довіри», публічна інформація», «розпорядники інформації», «види інформації», «трискладовий тест», «моніторинг», «контроль».

   2. уміння:

   • організовувати та проводити прийоми громадян;
   • контролювати виконання доручень керівництва;
   • перевіряти інформацію, проводити «трискладовий тест»;
   • визначати суспільно необхідну інформацію для її оприлюднення;
   • приймати та впроваджувати ефективні рішення.

   3. навички:

   • взаємодії з людьми, здатності розуміти їх емоції, наміри і мотивацію;
   • застосування системного, цілісного підходу до вирішення будь-яких проблем;
   • використання прийомів критичного осмислення інформації;
   • застосування прийомів комунікації у процесах прийняття рішень;
   • опрацювання різних видів документації.

   Додаткова інформація:

   Цільова група:

   • державні службовці категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад.

   Викладач:

   Костирко Оксана Миколаївна, головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату Миколаївської облдержадміністрації, магістр державного управління, позаштатний викладач Центру. 


   Для кого призначена ця програма:

   Категорії посад державної служби: В Б

   Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


   Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

   Набір слухачів не розпочато.

   Місце проведення курсу

   Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

   Миколаївська

   Інші навчальні заходи за цим напрямом